Informacje ogólne

Zakład Neuroanatomii powstał w 1954 roku. Jego założycielem był profesor Jerzy Kreiner, kierujący zakładem aż do swojej śmierci w 1972 roku.

Pod jego kierunkiem przeprowadzono szereg znaczących badań w zakresie neuroanatomii porównawczej, zwłaszcza dotyczących mieloarchitektoniki mózgu różnych gatunków ssaków. Po śmierci profesora zakładem kierowali kolejno Adam J. Miodoński, Robert Miodoński i Krzysztof Janeczko.

Na przestrzeni lat zmieniał się profil badawczy zakładu. Profesor Adam J. Miodoński rozwinął techniki badania angioarchitektoniki mózgu. Pod kierunkiem docenta Roberta Miodońskiego prowadzono badania nad połączeniami między różnymi ośrodkami mózgu.
W latach 80-tych rozpoczęto prace nad zachowaniem się tkanki nerwowej w odpowiedzi na uszkodzenie mózgu. Badania w zakresie szeroko pojętej neuropatologii eksperymentalnej stanowią obecnie główny kierunek aktywności naukowej Zakładu.

 

Zakład Neuroanatomii w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych

Aktulaności

 

Z głebokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomosć o śmierci dr Damiana Ryszawego
z Zakładu Biologii Komórki WBBiB, z którym Zakład Neuroanatomii współpracował od wielu lat.

Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

 

11 września 2020 r.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek, 15 września 2020 r. w Zembrzycach.
O godzinie 14.30 w parafii św. Jana Chrzciciela  rozpocznie się różaniec.
Następnie o godzinie 15.00 odbędzie się msza święta, po której nastąpi
odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.