Tematy badań

 

Reakcja komórek tkanki nerwowej na uszkodzenie mózgu.
Geneza zjawisk epileptycznych wywołana zaburzeniami neurogenezy oraz uszkodzeniem mózgu w różnych stadiach rozwoju.
Zaangażowanie metali śladowych w procesie epileptogenezy.
Wpływ leków immunosupresyjnych i neuroprotekcyjnych na reaktywne zachowanie komórek i genezę zjawisk epileptycznych w uszkodzonym mózgu.
Wykorzystanie metod analizy obrazu mikroskopowego do badania rozwoju komórek tkanki nerwowej oraz ich zachowania w stanach patologicznych.
Wpływ aktywności ruchowej po uszkodzeniu mózgu na skłonność do napadów epileptycznych.
Regulacja wytwarzania tlenku azotu w mózgu uszkodzonym i endotoksemicznym.

Projekty badawcze

2016-2019 "Rola komórek glejowych w mechaniźmie terapeutycznego działania diety ketogenicznej"
Grant UMO-2015/17/B/NZ7/02953
Kierownik: dr hab. Zuzanna Setkowicz

2013-2016 "Zaburzenia różnych stadiów neurogenezy jako wyznaczniki zróżnicowanej podatności mózgu na napady epileptyczne. Modyfikacja ekspresji genów jako podłoże zmian funkcjonalnych".
Grant DEC-2012/05/N/NZ2/00641
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Janeczko.

2013-2016 "Wpływ stanu zapalnego na skłonność mózgu do napadów epileptycznych. Pozapalne zmiany struktury tkanki nerwowej jako wyznaczniki epileptogenezy"
Grant UMO-2012/05/B/NZ4/02406
Kierownik: dr hab. Zuzanna Setkowicz-Janeczko.

2012-2015 "Korelaty zmian magnetyczno-rezonansowych w mózgach zwierząt na diecie wysokotłuszczowej: obraz histologiczny i zachowanie".
Współpraca z Pracownią Obrazowania Mózgu Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. Marcelego Nenckiego.
Grant NCN nr 2011/03/B/NZ4/03771

2011-2014 "Biochemiczne podłoże zmian neurodegeneracyjnych w epileptycznym mózgu szczura"
Grant NCN nr N N518 292140
grant realizowany wspólnie z AGH

2011-2014 "Zaburzenia różnych stadiów neurogenezy jako wyznaczniki zróżnicowanej podatności mózgu na napady epileptyczne"
Grant NCN nr 2011/01/B/NZ4/00586
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Janeczko.
 
2008-2011 - projekt nr II-20080009 EC pod tytułem "The distribution of selected trace metals in the epileptic rat brain. Neurodegenerative changes and possible role of neuroprotective agents after brain injury." realizowany w Deutsche Elektronen-Synchrotron (DESY) w Hamburgu.
Koordynator: dr hab. Zuzanna Setkowicz. Współpraca z AGH

2008-2009 - projekt nr I-20080025 pod tytułem "The investigation of changes of Fe and Cu chemical state in epileptic and control rat brain" realizowany w Deutsche Elektronen-Synchrotron (DESY) w Hamburgu.
Koordynator: dr hab. Zuzanna Setkowicz. Współpraca z AGH

2007-2008 - projekt nr I-20070053 EC pod tytułem "The role of trace elements in the pathogenesis and progress of epileptic seizures" realizowany w Deutsche Elektronen-Synchrotron (DESY) w Hamburgu.
Koordynator: Współpraca z AGH

2007-2010 - "Zaangażowanie metali śladowych w procesie epileptogenezy. Badania przebiegu zmian neurodegeneracyjnych i możliwość zastosowania czynników neuroprotekcyjnych".
Grant nr DWM/94/IA-SFS/2007).
Kierownik: dr hab. Zuzanna Setkowicz.

2006-2009 - "Wpływ wybranych leków immunosupresyjnych na rozwój układu nerwowego".
Grant nr PB0854/PO1/2006/30).
Kierownik: dr hab. Zuzanna Setkowicz.

2006-2009 "Epilepsja w uszkodzonym mózgu. Badania przebiegu zmian neurodegeneracyjnych i możliwości zastosowania czynników neuroprotekcyjnych"
Grant nr N303 052 31/1626.
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Janeczko.

2006-2009 "Wpływ aktywności ruchowej po uszkodzeniu mózgu na skłonność do napadów epileptycznych"
Grant nr N404 029 31/1636
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Janeczko.

2006-2009 "Porównanie wpływu niskich dawek promieniowania jonizującego i methylazoxymethanol acetate (MAMAc) na rozwój kory nowej u szczura."
Grant nr N401 002 32/0067 Kierownik: mgr Małgorzata Kaczyńska

2000 - grant na działalność w ramach Centrum Doskonałości "Research on Neurodegeneration" – (Phare SCI-TECH II PL9611/03.01). Tytuł projektu: "Wpływ cyklosporyny A i Prografu (tacrolimus) na reaktywne zachowanie komórek glejowych w mózgu szczura uszkodzonym w róznych stadiach rozwoju postnatalnego".
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Janeczko.

2001-2003 – grant KBN na projekt zamawiany (PBZKBN/02/CD/2000) pt. "Wpływ leków immunosupresyjnych i neuroprotekcyjnych na reaktywne zachowanie komórek i genezę zjawisk epileptycznych w uszkodzonym mózgu" w ramach pakietu projektów zamawianych pt. "Molekularne i genetyczne mechanizmy" neurodegeneracji i neuroprotekcji.
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Janeczko.

2003-2004 – grant Ministerstwa Nauki i Informatyzacji na badania w ramach międzynarodowej akcji COST B10 "Brain Damage Repair" (158/E-338/SPB/COST/P-05/DWM 566/2003-2004) pt. "Model zaburzeń epileptycznych w mózgu uszkodzonym we wczesnych stadiach rozwojowych".
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Janeczko.