Termin:
semestr zimowy

wykład:
wtorek, godz. 14-16, sala 0.14

ćwiczenia:
sala 1.64
wtorek 10-11.30
czwartek 10-11.30

godzin: 60
Sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Zalecana literatura:
B. Sadowski "Biologiczne mechanizmy zachowania"
W. Traczyk "Fizjologia człowieka w zarysie".

Anatomia Funkcjonalna Układu Nerwowego (WBNZ-463)

Treść kursu:

 • Anatomia układu nerwowego.  
 • Komórka nerwowa.
 • Neuroprzekaźniki i neuromodulatory. 
 • Łuk odruchowy.
 • Budowa i czynności układów somatosensoryczne. 
 • Układy ruchowe i zaburzenia ich działania. 
 • Kora mózgowa i układ wzgórzowo-korowy.
 • Wzrok i słuch.
 • Układ siatkowaty, sen, czuwanie.
 • Układ limbiczny, procesy emocjonalne. 
 • Autonomiczny układ nerwowy.
 • Homeostaza.
 • Oś podwzgórze-przysadka-nadnercza. 
 • Specjalizacja półkul mózgowych.
 • Ośrodki mowy, afazja.
 • Uczenie się i pamięć.
 • Neuropatologia. 
 • Uszkodzenia mózgu.
 • Zaburzenia wyższych czynności psychicznych.

 

Materiały do ćwiczeń1  2  3 Test1  4  5  Test2  6 7  8  Test3  9  10  11 Test4