Kurs dla kierunku "Neurobiologia"

Termin:
semestr zimowy

zajęcia:
sala 1.64
poniedziałek 13.30 - 14.15
poniedziałek 14.15 - 15
czwartek 14 - 14.45

godzin: 15
Sposób zaliczenia: egzamin

Anatomia Układu Nerwowego (WBl-IZ-NE/025)

Treść kursu:

  • Ogólna anatomia układu nerwowego.

  • Rdzeń przedłużony.

  • Móżdżek.

  • Most.

  • Śródmózgowie.

  • Międzymózgowie.

  • Kresomózgowie.

  • Naczynia ośrodkowego układu nerwowego.

  • Płyn mózgowo-rdzeniowy.

  • Opony mózgu.