semestr letni

wtorek

13-14.30

sala 0.18

 

Kurs zawieszony w roku 2019/2020

 

Choroby układu nerwowego (WBNZ-875)

Treść kursu:

 • Wprowadzenie - komórkowe i molekularne podłoże chorób mózgu.
 • Starzenie się mózgu. Stwardnienie zanikowe boczne.
 • Choroby układu pozapiramidowego.
 • Choroba Alzheimera.
 • Choroby demielinizacyjne. Uszkodzenie aksonów
 • Epilepsja.
 • Spektrum zaburzeń autystycznych.
 • Schizofrenia.
 • Zaburzenia nastroju: depresja, choroba dwubiegunowa.
 • Uzależnienia.
 • ADHD, zespół Tourette'a, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, Psychopatia