Zajęcie odbywają się w semestrze letnim, w sali 0.84

Teminy:
poniedziałek 15.30 - 17.45


godzin: 45
Sposób zaliczenia: sprawozdania z ćwiczeń 

Komputerowa Analiza Obrazu Mikroskopowego (WBI-IZ-NE/047)

Treść kursu:

 • ImageJ - program do przetwarzania i analizy obrazów. 
 • Obrazy cyfrowe. 
 • Operacje bezkontekstowe: jasność, kontrast, funkcja gamma. 
 • Binaryzacja progowa. 
 • Korekcja obrazu: filtry liniowe i statystyczne. 
 • Transformacja Fouriera. 
 • Normalizacja i binaryzacja adaptatywna.
 • Dekonwolucja barwna i segmentacja metodą k-średnich.
 • Obrazy i filtry binarne.
 • Pomiary: zliczanie obiektów, analiza rozmieszczenia. 
 • Pomiary: gęstość optyczna.
 • Pomiary: analiza kształtu komórek.
 • Makra i pluginy.

 

Podręcznik do kursu v. 2020