Termin:
semestr zimowy
piątek, godz. 13.30-15
sala 0.18
30 godz

Sposób zaliczenia: egzamin pisemny,z oceną

 

Pierwszy wykład:

11 października

Proponowane terminy egzaminu:

I: 7 lutego, g. 14 sala 0.18

II: 17 lutego, g. 14  sala1.13

Komórki glejowe - fizjologia i patologia (WBl-IZ-NE/056)

Treść kursu:

 • Komórki glejowe - historia, morfologia, wizualizacja - pdf
 • Astrocyty: homeostaza potasowa, fale wapniowe i hiperemia. 
 • Astrocyty: trójskładnikowa synapsa i glejotransmisja. 
 • Glej radialny. 
 • Astrocyty, neurogeneza, synaptogeneza. 
 • Oligodendrocyty, polidendrocyty i komórki Schwanna. 
 • Mikroglej. 
 • Glej i choroba Alzheimera. 
 • Bariera krew-mózg. Układ glimfatyczny. 
 • Glejoza. GFAP. Glej węchowy. 
 • Farmakologia gleju. Glej i uzależnienia. 
 • Glej i zaburzenia psychiczne. 
 • Glej, pamięć, inteligencja.