Termin:
semestr letni
środa 12.30-14,
sala: 0.14
30 godz
 

Pierwszy wykład: 

Sposób zaliczenia: egzamin pisemny, z oceną

Kurs zawieszony w roku 2019/2020

 

 

Mózg Człowieka - Rozwój i Ewolucja (WBNZ-862, WBl-IZ-NE/053

Treść kursu:

  • Pierwsze fazy rozwoju: neurulacja, neurogeneza, migracja komórek,  glejogeneza, dojrzewanie komórek, synaptogeneza, mielinizacja.
  • Rozwój mózgu i komunikacja międzykomórkowa.
  • Plastyczność rozwojowa.
  • Zaburzenia rozwojowe. Infekcje prenatalne. Zespół Downa. Stress i rozwój mózgu.
  • Zróżnicowanie płciowe mózgu.
  • Specjalizacja funkcjonalna półkul mózgowych.
  • Choroby neurorozwojowe  Starzenie  się mózgu.
  • Ewolucja mózgu I
  • Ewolucja mózgu II
  • Ewolucja mózgu III