Kurs do wyboru dla biologów i neurobiologów.

Prowadzący:
dr Zbigniew Sołtys

Termin:
semestr zimowy
wtorek 12-14, sala 0.18
30 godz
 

II termin egzaminu: 24 lutego 2021, godzina 12.

 

Sposób zaliczenia: egzamin pisemny,

z oceną

Mechanizmy Pamięci (WBl-IZ-NE/083)

Treść kursu:

 • Procesy pamięciowe: zapamiętywanie, zapominanie, przypominanie. Metody badania pamięci.
 • Komórki tkanki nerwowej, potencjały błonowe i neurotransmisja.
 • Plastyczność funkcjonalna: wzmocnienie i depresja synaptyczna.
 • Plastyczność strukturalna. Neurogeneza. Glej i pamięć.
 • Genomy i pamięć.
 • Neuroanatomia pamięci: jądra migdałowate. Warunkowanie lękowe.
 • Neuroanatomia pamięci: hipokamp.
 • Pamięć i sen.​ Układ glimfatyczny. Choroba Alzheimera
 • Neuroanatomia pamięci: kora i wzgórze.
 • Układ limbiczny. Hormony. Móżdżek i prążkowie
 • Farmakologia pamięci I 
 • Farmakologia pamięci II
 • Amnezja, ​​Pamięć operacyjna, hipermnezja.