Kurs dla kierunku "Neurobiologia"

semestr letni
wykład: wtorek, godz. 14-16, sala 1.64
konwersatorium, sroda, godz. 11-13, sala 1.64

Neuropatologia i zwierzęce modele chorób neurodegeneracyjnych (WBl-IZ-NE/057).

Treść kursu:

 • Przydatność eksperymentalnych modeli chorób neurodegeneracyjnych w badaniach klinicznych.
 • Dobór odpowiednich zwierząt i modelu.
 • Najstarsze modele chorób neurodegeneracyjnych.
 • Uszkodzenia rdzenia kręgowego jako przykład najczęściej spotykanych urazów kondycyjnych.
 • Mechaniczne i traumatyczne uszkodzenie mózgu.
 • Niedotlenienie.
 • Niedokrwienie.
 • Choroby autoimmunizacyjne.
 • Choroba Alzheimera.
 • Choroba Parkinsona.
 • Epilepsja.  
 • Inne defekty neurologiczne.
 • Zastosowanie najnowszych wyników badań otrzymanych przy użyciu modeli zwierzęcych w medyczne i farmakologii.