Kurs zawieszony w roku 2014/2015

Termin:
semestr letni

ćwiczenia:
laboratoria Zakładu Neuroanatomii
poniedziałek 10-13
środa 9-12; 12-15
piątek 12-15


godzin: 60
Sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Neuroanatomiczne podstawowe techniki (WBNZ-196)

Treść kursu:

  • Podstawowe metody histologiczne
  • Perfuzja, utrwalanie, krojenie i przygotowywanie preparatów mikroskopowych tkanki nerwowej.
  • Klasyczne metody barwienia.
  • Immunocytochemia.
  • Autoradiografia.
  • Badania mikroskopowe autoradiogramów, rejestracja i analiza danych.

Materiały do ćwiczeń:

  • Utrwalanie perfuzyjne
  • Krojenie na mikrotomie i sporządzanie preparatów