Kurs dla kierunku "Neurobiologia"

Termin:
semestr zimowy

ćwiczenia:
laboratoria Zakładu Neuroanatomii
poniedziałek 10-13
środa 9.30 - 12.30
piątek 10 - 13

godzin: 60
Sposób zaliczenia: egzamin

Techniki Neuroanatomiczne (WBl-IZ-NE/030)

Treść kursu:

  • Podstawowe metody histologiczne
  • Perfuzja, utrwalanie, krojenie i przygotowywanie preparatów mikroskopowych tkanki nerwowej.
  • Klasyczne metody barwienia.
  • Immunocytochemia.
  • Autoradiografia.
  • Badania mikroskopowe autoradiogramów, rejestracja i analiza danych.