Kurs dla kierunku "Neurobiologia"

Termin:
semestr letni

wykład, 30 h.
poniedziałek 14 - 16
sala 0.14

ćwiczenia, 30 h
sala 1.64
wtorek 9 - 10.30
czwartek 10 - 11.30

Sposób zaliczenia: egzamin

Wprowadzenie do neurobiologii (WBl-IZ-NE/010)

Treść kursu:

  • Podstawowe zagadnienia neurobiologii.
  • Zwierzęta eksperymentalne, podstawowe zasady bioetyki, planowanie eksperymentu, jakościowe ilościowe
  • Metody experymentalne stosowane w neurobiologii.
  • Reakcja tkanki glejowej na uszkodzenie.
  • Rozwojowe defekty mózgu i ich konsekwencje w obrazie histologicznym.
  • Neuroprotekcja - Ochrona neuronów przed śmiercią
  • Praca z aparatem stereotaktycznym i atlasem anatomii.
  • Nauka obsługi baz PubMed, Scopus, Web of Science, poszukiwanie informacji w katalogach biblioteki