Termin:
semestr zimowy

wykład: 30 h.
poniedziałek: 14 - 16

ćwiczenia:

 

wtorek: 15 - 16.30 ; 16.30 - 18

 

Proponowane terminy egzaminu:

I: 1 lutego,  g. 12 

II termin:  24 lutego, godz. 9.00

 

 

prowadzenie do neuroinformatyki (WBl-IZ-NE/041, WBT-ZZ69)

Treść kursu:

 • Neuroinformatyka: podstawy, cele, narzędzia. Program R - wprowadzenie.
 • Program R - podstawowe metody statystyczne. 
 • Grafika w R.
 • Neuromorfologia ilościowa. Korelacja i regresja. 
 • Analiza składowych głównych (PCA)  .   
 • Analiza klastrów. Klastry w R.
 • Grafy i sieci I.  Grafy w R, 
 • Konektomika I    Konektomy w R.
 • Grafy i sieci II.
 • Histogramy, rozkłady, metaanaliza. 
 • Informetria  

 

LINKI:

R:

Program R

Dodatkowe repozytoria:

Neuroconductor

Bioconductor

 

Bazy danych:

 

Czasopisma: