Aktualni doktoranciPromocja doktorska:

Zuzanna Setkowicz i Łukasz Uram - 2012
 

Doktoraty 1980-2020

Kinga Gzieło-Jurek  (2014)
Model zmian neurodegeneracyjnych wywołanych napadami drgawek 
w dysplastycznym mózgu szczura.
promotor: prof. dr hab. Krzysztof Janeczko

Krzysztof Janeczko  (1984)
Reakcja półkuli mózgu szczura na uszkodzenie mechaniczne w zależności od wieku zwierzęcia w chwili uszkodzenia – badania autoradiograficzne.
promotor: prof. dr hab. Adam J. Miodoński

Dominika Janicka (2009)
Ocena zaburzeń neurogenezy w modelu wrodzonej dysplazji mózgu po ekspozycji na promieniowanie gamma w różnych stadiach rozwoju prenatalnego.
promotor: dr hab. Krzysztof Janeczko

Michał Kiełbiński (2018)
Zmiany strukturalne i funkcjonalne w zwierzęcym modelu niedorozwoju mózgu.
promotor: prof dr hab. Krzysztof Janeczko.

Emilia Kosonowska (2019)
Zmiany struktury tkanki nerwowej wywołane ogólnoustrojowym stanem zapalnym jako korelaty podatności na napady drgawkowe.
promotor: prof. dr hab. Zuzanna Setkowicz

Elżbieta Majewska-Michalska (1991)
Unaczynienie mózgowia świnki morskiej.
promotor: prof. dr hab. Adam J. Miodoński

Rafał Pawliński (1999)
Wpływ interferonu gamma na reaktywne zachowanie astrocytów i makrofagów w mózgu szczura po uszkodzeniu w różnych stadiach rozwoju postnatalnego.
promotor: dr hab. Krzysztof Janeczko

Zuzanna Setkowicz (1999)
Zmiany reaktywnego zachowania astrocytów w mózgu szczura uszkodzonym w różnych stadiach rozwoju postnatalnego, jako efekt prenatalnej ekspozycji na promieniowanie gamma.
promotor: dr hab. Krzysztof Janeczko

Zbigniew Sołtys (1991)
Regulacja powstawania i przepływu informacji w organiźmie a ewolucja mózgu i behawioru.
promotor: prof. dr hab. Adam J. Miodoński

Łukasz Uram (2012)
Podatność na napady drgawkowe u szczura po podaniu wybranych leków immunosupresyjnych. Rola składników formuły farmaceutycznej.
promotor: dr hab. Zuzanna Setkowicz

Marek Ziaja (1999)
Czasowo-przestrzenny model zmian morfologicznych i aktywności podziałowej mikrogleju w mózgu szczura uszkodzonym w różnych stadiach rozwoju postnatalnego.
promotor: dr hab. Krzysztof Janeczko