2005 - Przygotowanie do seminarium. Na pierwszym planie Rafał Guzik. A w głębi Małgorzata Ciarach, Zbigniew Sołtys, Justyna Seitz, Zuzanna Setkowicz, Barbara Nowak, Elżbieta Słomska, Dominika Kajdas, Anna Kowalczyk, Agnieszka Wojtasiak, Gabriela Wojtycza, Magdalena Smyk, Marcin Piechota, Katarzyna Redka, Anna Dratwińska, Joanna Zając.

Konferencja "Neuronus 2008"

Festiwal Nauki - 2009

Konferencja "Neuronus 2009"

Festiwal Nauki - 2010

Konferencja "Neuronus 2010"

 

Absolwenci 1990-2020

Łukasz Andrzejewski (2011) Badanie ekspresji kalretyniny w neuronach mózgu szczura po prenatalnym podaniu czynnika neuroprotekcyjnego FK506. (promotor: dr hab. Zuzanna Setkowicz)

Marta Bajkowska (1995) Rozmieszczenie GFAP-pozytywnych astrocytów w półkuli mózgowej szczura po prenatalnych podaniach MAMac (methylazoxymethanol acetate). (promotor: dr Krzysztof Janeczko)

Afrodyta Baran (1998) Reaktywne zachowanie makrofagów w uszkodzonym mózgu szczura po prenatalnej ekspozycji na promieniowanie gamma. (promotor: dr hab. Krzysztof Janeczko)

Piotr Bednarek (2000) Mózg szczura uszkodzonego neonatalnie. Zmiany zachowania makrofagów jako efekt prenatalnej ekspozycji na promieniowanie gamma. (promotor: dr hab. Krzysztof Janeczko)

Beata Bębenek (1999) Przebieg uczenia się szczurów po ekspozycji na promieniowanie gamma w różnych stadiach rozwoju prenatalnego. (promotor: dr hab. Krzysztof Janeczko)

Magdalena Białoń (2018) Zmiany struktury tkanki nerwowej wywołane dietą ketogeniczną. (promotor: dr hab. Zuzanna Setkowicz)

Ewa Bień (2001) Zmiany reaktywnego zachowania makrofagów w mózgu szczura uszkodzonym w 6 dniu rozwoju postnatalnego, jako efekt prenatalnej ekspozycji na promieniowanie gamma. (promotor: dr hab. Krzysztof Janeczko)

Joanna Brańka (2011) Zmiany rozmieszczenia neuronów zawierających kalretyninę w formacji hipokampa u szczura po prenatalnej ekspozycji na promieniowanie gamma. (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Janeczko)

Katarzyna Brzezińska (2009) Porównanie zmian przepuszczalności BBB w mózgu po uszkodzeniu i po obwodowym podaniu LPS. (promotor: dr Marek Ziaja)

Maria Caryk (2007) Wpływ cyclosporyny A na proliferację mikrogleju po uszkodzeniu mózgu u szczurów nowonarodzonych. (promotor: dr Zuzanna Setkowicz)

Małgorzata Chowaniec (2005) Wpływ leku neuroprotekcyjnego (FK506) na podziały komórek glejowych w uszkodzonym mózgu szczura. promotor: (prof. dr hab. Krzysztof Janeczko)

Adrian Chrobak (2016) Wykorzystanie metod statystyki wielowymiarowej w analizie zaburzeń motorycznego uczenia się.  (promotor: dr Zbigniew Sołtys) 

Urszula Chrustek (2002) Wpływ czynnika neuroprotekcyjnego FK506 na genezę zjawisk epileptycznych w mózgu szczura. (promotor: dr hab. Krzysztof Janeczko)

Kinga Chytry (2011) Wpływ cyklosporyny A na prenatalny rozwój mózgu szczura. (promotor: dr hab. Zuzanna Setkowicz)

Małgorzata Ciarach (2004) Wpływ prenatalnego podania czynnika neuroprotekcyjnego FK-506 na przebie epilepsji u szczurów. (promotor: dr Zuzanna Setkowicz)

Magdalena Ciemięga (2014)  Dawkozależne zmiany behawioralne i histologiczne w pilokarpiowym modelu drgawek. (promotor: dr hab. Zuzanna Setkowicz)

Paulina Cieślik (2015) Wpływ ogólnoustrojowego stanu zapalnego wywołanego u szczurów sześciodniowych na strukturę mózgu dojrzałego.  (promotor: dr hab. Zuzanna Setkowicz)

Jolanta Ciombor (2006) Pułapkowanie spinowe tlenku azotu w uszkodzonych mechanicznie mózgach szczurów z nie wykształconą barierą krew-mózg. (praca wykonana we współpracy z Zakładem Biofizyki, promotorzy: dr Przemysław Płonka i dr Marek Ziaja)

Tomasz Ciuńczyk (2009) Wykorzystanie analizy falek do badania morfologii komórek glejowych. (promotor: dr Zbigniew Sołtys).

Dorota Cyrek (2012) Wpływ zapalenia na zmiany ekspresji syntaz NO w epileptycznym mózgu szczura. (promotor: dr Marek Ziaja)

Joanna Czyżyk (2010) Wpływ MAMac na rozwój formacji hipokampa u szczura. (promotor: dr hab. Zuzanna Setkowicz)

Agnieszka Danilczuk (2010) Zaburzenia rozwojowe kory mózgowej u samic szczura po podaniu MAMAc.(promotor: dr hab. Zuzanna Setkowicz

Anna Dratwińska (2006) Długoterminowe zmiany postepileptyczne w mózgach poddanych prenatalnej ekspozycji na promieniowanie gamma. (promotor: dr Zuzanna Setkowicz)

Magdalena Dudek (2010) Wpływ MAMac na rozwój kory nowej szczura. (promotor: dr hab. Zuzanna Setkowicz

Maria Frączek (1997) Wpływ promieniowania gamma na postnatalną gliogenezę w mózgu szczura. (promotor: dr hab. Krzysztof Janeczko)

Justyna Magdalena Gargaś: Zmiany struktury tkanki nerwowej w modelu demielinizacji mózgu u myszy. (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Janeczko)

Elwira Gołębiowska (2010) Morfologia i rozmieszczenie astrocytów w zakręcie zębatym hipokampa. (promotor: dr Zbigniew Sołtys)

Magdalena Grzesiak (2008) Wpływ czynników neuroprotekcyjnych na ekspresję kalretyniny w formacji hipokampa u zwierząt po uszkodzeniu mózgu w różnych etapach rozwoju postnatalnego. (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Janeczko)

Rafał Guzik (2005) Wpływ cyclosporyny A na przebieg epilepsji u szczura po uszkodzeniu mózgu w różnych stadiach rozwojowych. (promotor: dr Zuzanna Setkowicz)

Kinga Gzieło-Jurek (2009) Morfologia i rozmieszczenie polidendrocytów w hipokampie. (promotor: dr Zbigniew Sołtys)

Gabriela Ilków (2016) Wpływ diety wysokotłuszczowej na pamięć przestrzenną. (promotor: dr hab. Zuzanna Setkowicz)  

Anna Imiołek (2000) Autometalograficzna i immunocytochemiczna demonstracja rtęci w mózgu szczura. (promotor: dr hab. Krzysztof Janeczko)

Judyta Jabłońska (2017) Wpływ diety wysokotłuszczowej na neurony NPY+ w formacji hipokampa u szczura. (promotor: dr Zbigniew Sołtys)

Łukasz Kaczyński (2009) Wpływ wysiłku fizycznego na powstanie blizny glejowej w uszkodzonym mózgu szczura. (promotor: dr hab. Zuzanna Setkowicz)

Dominika Kajdas (2005) Zróżnicowanie w przebiegu epilepsji u szczura w zależności od płci. (promotor: dr Zuzanna Setkowicz)

Karolina Karwowska (2014)  Wpływ diety wysokotłuszczowej na zdolność uczenia się. (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Janeczko)

Wioletta Kędziora (2000) Kontralateralna reakcja podziałowa komórek mikrogleju w mózgu szczura 6 dniowego i 30 dniowego. (promotor: dr hab. Krzysztof Janeczko)

Michał Kiełbiński (2008) Morfologia i rozmieszczenie astrocytów w polu CA1 hipokampa. (promotor: dr Zbigniew Sołtys)

Artur Kiepura (2015) Korelaty zmian tkanki nerwowej wywołane stanem zapalnym w obrazowaniu techniką rezonansu magnetycznego (MRI). (promotor: dr hab. Zuzanna Setkowicz) 

Helena Klinke (2008) Zmiany ekspresji neuropeptydu Y w neuronach formacji hipokampa u szczurów po napadach epileptycznych.(promotor: prof. dr hab. Krzysztof Janeczko)

Kinga Kłak (2002) Wpływ czynnika neuroprotekcyjnego FK506 na genezę zjawisk epileptycznych w mózgu szczura po prenatalnej ekspozycji na promieniowanie gamma. (promotor: dr hab. Krzysztof Janeczko)

Joanna Kochowska (1998) Wpływ promieniowania gamma na postnatalną gliogenezę w mózgu szczura. (promotor: dr hab. Krzysztof Janeczko)

Emilia Kosonowska (2013) Wpływ wysiłku fizycznego na reaktywne zachowanie gleju w uszkodzonym mózgu szczura. (promotor: dr hab. Zuzanna Setkowicz)

Anna Kowalczyk (2005) Zmiany temperatury ciała podczas zaburzeń epileptycznych u szczurów rasy Wistar. (promotor: dr Zuzanna Setkowicz)

Ewa Kowalska (1990) Reakcja sieci naczyniowej półkuli mózgu szczura na uszkodzenie w zależności od wieku. (promotor: dr Krzysztof Janeczko)

Paulina Kruszyna (2013) Wpływ Cyklosporyny A na ekspresję parwalbuminy w mózgu szczurów po przebytych drgawkach.(promotor: dr hab. Zuzanna Setkowicz)

Edyta Kubala (2002) Wpływ interleukiny-1 beta na reaktywne zachowanie makrofagów po uszkodzeniu półkuli mózgu szczura w różnych stadiach rozwoju postnatalnego. (promotor: dr hab. Krzysztof Janeczko)

Bartosz Kula (2011) Zastosowanie metod topologicznych do badania zmian rozwojowych w morfologii komórek glejowych hipokampa. (promotor: dr Zbigniew Sołtys)

Magdalena Kulijewicz (2008) Wpływ uszkodzenia mózgu na ekspresję 3-nitrotyrozyny indukowanej obwodowym podaniem LPS. (promotor: dr Marek Ziaja)

Alicja Kuna (2007) Wpływ niskich dawek promieniowania jonizującego na rozwój kory nowej u szczura. (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Janeczko)

Dominika Kurbiel (2001) Wpływ czynnika martwicy nowotworów na reaktywne zachowanie astrocytów i makrofagów w następstwie mechanicznego uszkodzenia neonatalnych mózgów szczurzych. (promotor: dr hab. Krzysztof Janeczko)

Magdalena Kurtyka (2018) Wpływ apolipoproteiny E4 na barierę krew mózg w modelu in vitro. (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Janeczko)  

Sabina Laski (2006) Ocena siły mięśni u zwierząt po epilepsji. (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Janeczko)

Michalina Lewicka (2008) Badanie ekspresji syntaz tlenku azotu w uszkodzonymmózgu szczura 6-dniowego z pomocą histochemii NADPH-diaforazy. (promotor: dr Marek Ziaja)

Oktawia Lipiec (2018) Zmiany morfologii komórek glejowych wywołane przez dietę ketogeniczną.​ (promotor: dr hab. Zuzanna Setkowicz)​

Karolina Łopatka (2014) Ocena rozmieszczenia, zmian histologicznych i biochemicznych u zwierząt po napadach drgawkowych. (promotor: dr hab. Zuzanna Setkowicz) 

Anna Machowska (2004) Porównanie produkcji azotu w mózgu szczura w warunkach szoku septycznego i po uszkodzeniu mechanicznym. (promotor: dr Marek Ziaja)

Karolina Majerska (2012) Zmiany ekspresji neuronalnej syntazy tlenku azotu w mózgu epileptycznym. (promotor: dr Marek Ziaja)

Katarzyna Małodzińska (1999) Zmiany w zachodzaniu makrofagów w uszkodzonym mózgu szczura 6-dniowego pod wpływem IL-1beta. (promotor: dr hab. Krzysztof Janeczko)

Mirosława Mańko (2008) Porównanie przebiegu napadów w pilokarpinowym modelu epilepsji u szczurów rasy Wistar i Sprague-Dawley. (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Janeczko)

Agnieszka Maślaniec (1999) Wpływ wybranych cytokin (Interleukiny-1beta i interferonu-gamma) na zachowanie makrofagów w uszkodzonym mózgu szczura 6-dniowego. Reakcja kontralateralna. (promotor: dr hab. Krzysztof Janeczko)

Agnieszka Mazur (2004) Przebieg epilepsji u szczurów po neonatalnym uszkodzeniu mózgu. (promotor: dr Zuzanna Setkowicz)

Agnieszka Michalska (2010) Zmiany ekspresji hydroksylazy tyrozynowej w pilokarpinowym modelu napadów epileptycznych. (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Janeczko).

Joanna Mieńkowska (2010) Aktywnośc podziałowa komórek mikrogleju w przebiegu septycznej encefalopatii. (promotor: dr Marek Ziaja)

Monika Mikita (2012) Aktywność Cu/Zn dysmutazy nadtlenkowej w mózgu szczura. (promotor: dr Marek Ziaja)

Ewelina Młynarczyk (2009) Ekspresja caspazy 1 i 9 w mózgu szczura po epilepsji. (promotor: dr hab. Zuzanna Setkowicz)

Magdalena Monica (2016) Wpływ diety ketogenicznej na tkankę nerwową w obrazowaniu techniką rezonansu magnetycznego (MRI). (promotor: dr hab. Zuzanna Setkowicz)

Katarzyna Nabożny (2012) Zmiany morfologiczne formacji hipokampa w mózgu szczura po napromienieniu w różnych stadiach rozwoju prenatalnego jako wyznacznik podatności na napady epileptyczne. (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Janeczko)

Elżbieta Neroj (1995) Czasowo-przestrzenny model proliferacji astrocytów w półkuli mózgu szczura we wczesnym rozwoju postnatalnym. (promotor: dr Krzysztof Janeczko)

Barbara Nowak (2006) Neurodegeneracyjne zmiany rdzenia kręgowego wywołane epilepsją. (promotor: dr Zuzanna Setkowicz)

Paulina Nowak (2016) Zachowanie socjalne u szczurów z niedorozwojem mózgu. (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Janeczko) 

Magdalena Olczyk (2008) Ekspresja białka S-100B w astrocytach formacji hipokampa u szczurów, którym po uszkodzeniu mózgu podano czynniki neuroprotekcyjne. (promotor: dr Zuzanna Setkowicz)

Karolina Olek (2013) Zmiany ekspresji NPY u szczurów po podaniu leków immunosupresyjnych we wczesnych etapach rozwoju.(promotor: prof. dr hab. Krzysztof Janeczko)

Dariusz Orłowski (2000) Zmiany morfologii mikrogleju w rozwijającym się mózgu szczura. Analiza fraktalna. (promotor: dr hab. Krzysztof Janeczko)

Joanna Osoba (2010) Zmiana ekspresji syntaz tlenku azotu u szczurów epileptycznych. (promotor: dr Marek Ziaja)

Sylwia Pająk (2018) Zmiana siły mięśni kończyn przednich u zwierząt w czasie rozrostu glejaka. (promotor: dr hab. Zuzanna Setkowicz)​

Martyna Paleczna (2018) Zachowanie lękowe u szczurów z niedorozwojem mózgu. (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Janeczko)  

Justyna Panek (2012) Podatność na napady epileptyczne jako wynik degeneracji neuronów zawierających kalretyninę w formacji hipokampa mózu szczura o różnym stopniu niedorozwoju. (promotor: dr hab. Zuzanna Setkowicz)

Natalia Pałasz (2011) Wpływ MAMAc (methylazoxymethyl acetate) na ekspresję kalretyniny w neuronach kory mózgowej szczura. (promotor: dr hab. Zuzanna Setkowicz)

Agnieszka Pasieka (AGH) (2011) Analiza zmian stężenia tlenku azotu (II) w przebiegu epilepsji, z wykorzystaniem spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego. (promotor: dr Marek Ziaja)

Rafał Pawliński (1994) Aktywność podziałowa astrocytów w uszkodzonej półkuli mózgu szczura 6 dniowego. Zmiany w rozmieszczniu astrocytów GFAP pozytywnych. (promotor: dr Krzysztof Janeczko)

Andżelika Pawlusińska (2013) Wpływ czynników formuły farmaceutycznej na ekspresję NPY w mózgu szczura. (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Janeczko)

Marcin Piechota (2006) Zastosowanie analizy fraktalnej w badaniu morfologii komórek glejowych w normie i patologii. (promotor: dr Zbigniew Sołtys)

Anna Piotrowska (2013) Wpływ leków immunosupresyjnych na wielkość formacji hipokampa u szczura. (promotor: dr hab. Zuzanna Setkowicz)

Mateusz Pisarski (2014) Analiza Sholla w badaniu morfologii komórek glejowych. (promotor: dr Zbigniew Sołtys) 

Kinga Polańska (2018) Zmiany unaczynienia mózgu u zwierząt w czasie rozplemu implantowanego glejaka wielopostaciowego. (promotor: dr hab. Zuzanna Setkowicz)​

Ida Raciborska (2014) Modelowanie aktywności mikrogleju w sytuacjach patologicznych. (promotor:dr Zbigniew Sołtys) 

Katarzyna Radomska (2008) Zmiany ekspresji parwalbuminy w mózgu szczura po podaniu czynników neuroprotekcyjnych. (promotor: dr Zuzanna Setkowicz)

Katarzyna Rogóż (2008) Wpływ cyklosporyny A i takrolimusu na ekspresję parwalbuminy w formacji hipokampa u szczurów po uszkodzeniu mózgu w różnych etapach rozwoju postnatalnego. (promotor: dr Zuzanna Setkowicz)

Anna Romanowska-Pawliczek (2011) Automatyczna metoda korekcji histogramów w przetwarzaniu trójwymiarowych obrazów komórek glejowych z mikroskopu konfokalnego. (promotor: dr Zbigniew Sołtys)

Magdalena Rutkowska (2008) Ekspresja białka S100beta w astrocytach formacji hipokampa u szczurów, którym po uszkodzeniu mózgu podano czynniki neuroprotekcyjne. (promotor: dr Zuzanna Setkowicz)

Izabela Sadowska-Woda (2001) Ilościowe zmiany unaczynienia w mózgu dwudniowego szczura, jako efekt prenatalnej ekspozycji na promieniowanie gamma. (promotor: dr hab. Krzysztof Janeczko)

Justyna Seitz (2002) Czasowo-przestrzenny model kontralateralnej reakcji mikrogleju na uszkodzenie półkuli mózgu szczura. (promotor: dr hab. Krzysztof Janeczko)

Zuzanna Setkowicz (1994) Aktywność podziałowa astrocytów w uszkodzonej półkuli mózgu szczura 6 dniowego. Zmiany w rozmieszczeniu astrocytów zawierających białko S100. (promotor: dr Krzysztof Janeczko)

Elżbieta Słomska (2005) Zależność pomiędzy natężeniem objawów epileptycznych a zmianą ciężaru ciała u szczura. (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Janeczko)

Magdalena Smyk (2007) Wpływ uszkodzenia mózgu na przebieg epilepsji u szczurów z obniżoną skłonnością do spontanicznych napadów epileptycznych. (promotor: dr Zuzanna Setkowicz)

Anna Smajek (2011) Czasowo-przestrzenny model zmian ekspresji kalretyniny w neuronach jądra migdałowatego w dysplastycznym mózgu szczura po przebytych drgawkach padaczkowych. (promotor: dr hab. Zuzanna Setkowicz)

Agnieszka Sowa (2011) Zmiana ekspresji białek wiążących wapń w mózgu szczura jako konsekwencja prenatalnej ekspozycji na promieniowanie gamma i drgawek padaczkowych. (promotor: dr hab. Zuzanna Setkowicz)

Joanna Starnowska (2013) Sztuczne sieci astrocytarno-neuronalne. (promotor: dr Zbigniew Sołtys)

Agata Stępień (1995) Ekspresja GFAP w astrocytach proliferujących w mózgu szczura uszkodzonym we wczesnym okresie rozwoju postnatalnego. (promotor: dr Krzysztof Janeczko)

Grzegorz Strzeboński (1996) Zmiany struktury kory mózgowej szczura po prenatalnej i wczesnej postnatalnej ekspozycji na promieniowanie gamma. (promotor: dr Krzysztof Janeczko)

Milena Szafraniec (2007) Wpływ takrolimusu (FK506) na proliferację mikrogleju po uszkodzeniu szczurów nowonarodzonych. (promotor: dr Zuzanna Setkowicz)

Paweł Szczepanek (1994) Wpływ płci na przebieg reakcji tkanki mózgowej na uszkodzenie u myszy. Badania immunocytochemiczne. (promotor: dr Krzysztof Janeczko)

Katarzyna Szpila (1995) Rozmieszczenie S-100-pozytywnych komórek glejowych w ścianie półkuli mózgu szczura po prenatalnych podaniach MAMac (methylazoxymethanol acetate). (promotor: dr Krzysztof Janeczko)

Barbara Szpiłyk (2007) Wpływ niskich dawek promieniowania jonizującego na rozwój formacji hipokampa u szczura. Neurodegeneracyjne zmiany rdzenia kręgowego wywołane epilepsją. (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Janeczko)

Michał Ślęzak (2002) Zmiany w ilości i reaktywnym zachowaniu makrofagów jako efekt działania cyklosporyny A po mechanicznym uszkodzeniu mózgu szczura 6-dniowego. (promotor: dr hab. Krzysztof Janeczko)

Dagmara Tomaka (2011) Określenie natężenia procesu nitryfikacji w mózgu szczura po eksperymentalnym wywołaniu drgawek. (promotor: dr Marek Ziaja)

Izabela Tshabangu (2016) Elektroencefalograficzne korelaty dysplazji mózgu.(promotor: dr hab. Zuzanna Setkowicz)

Łukasz Uram (2008) Wpływ czynników neuroprotekcyjnych na ekspresję białka S-100B w formacji hipokampa u szczurów. (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Janeczko)

Iga Wasilewska (2015) Zmiany rozmieszczenia NPY w hipokampie jako pozapalne wyznaczniki epileptogenezy. (promotor: dr hab. Zuzanna Setkowicz)   

Agnieszka Węgrzyn (2008) Ekspresja kalretyniny w neuronach formacji hipokampa u szczurów po podaniu leków immunosupresyjnych. (promotor: dr Zuzanna Setkowicz)

Karolina Wiatrowska (2010) Wpływ stanów zapalnych na przebieg drgawek epileptycznych. (promotor: dr Marek Ziaja)

Grzegorz Wicher (2003) Wpływ promieniowania jonizującego w różnych okresach życia prenatalnego na reaktywne zachowanie mikrogleju makrofagów w uszkodzonym mózgu 30 dniowego szczura. (promotor: dr Zuzanna Setkowicz)

Eliza Wlazło (2011) Farmakologiczna regulacja morfologii astrocytów. (promotorzy: dr Michał Ślęzak (Instytut Farmakologii PAN) i dr Zbigniew Sołtys)

Agnieszka Wojtasiak (2006) Wpływ mechanicznych uszkodzeń mózgu na przebieg epilepsji. (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Janeczko)

Gabriela Wojtycza (2006) Wpływ leków neuroprotekcyjnych na przebieg epilepsji w uszkodzonym mózgu szczura. (promotor: dr Zuzanna Setkowicz)

Anna Maria Wójcik (2008) Analiza ilościowa i morfologiczna komórek mikrogleju w mózgu dojrzałego szczura w przebiegu septycznej encefalopatii. (promotor: dr Marek Ziaja)

Joanna Zając (2006) Genetyczne modele oporności epileptycznej. (promotor: dr Zuzanna Setkowicz)

Marek Ziaja (1994) Porównanie aktywności proliferacyjnej astrocytów GFAP-pozytywnych i S-100-pozytywnych w uszkodzonej półkuli mózgu dojrzałej myszy. Badania autoradiograficzne i immunocytochemiczne. (promotor: dr Krzysztof Janeczko)

Katarzyna Zuchowska (2016) Wpływ stanu zapalnego na rozmieszczenie NPY w korze zwierząt po napadach drgawkowych. (promotor: dr hab. Zuzanna Setkowicz)  

Katarzyna Zygmunt (2008) Wpływ uszkodzenia na ekspresję syntazy tlenku azotu indukowanej lipopolisacharydem w dojrzałym mózgu szczura. (promotor: dr Marek Ziaja)

Aneta Żak (2014) Ekspresja NPY w korze epileptycznych szczurów po podaniu leków immunosupresyjnych. (promotor: dr hab. Zuzanna Setkowicz) 

Anna Żmudzińska (2008) Wpływ leków immunosupresyjnych na reaktywne zachowanie makrofagów w uszkodzonym mózgu szczura. (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Janeczko)