Wybrane publikacje

2021

Planeta K, Kubala-Kukus A, Drozdz A, Matusiak K, Setkowicz Z, Chwiej J. (2021) The assessment of the usability of selected instrumental techniques for the elemental analysis of biomedical samples. Sci Rep. 2021 Feb 12;11(1):3704. doi: 10.1038/s41598-021-82179-3.

2020

Planeta K, Setkowicz Z, Janik-Olchawa N, Matusiak K, Ryszawy D, Drozdz A, Janeczko K, Ostachowicz B, Chwiej J. (2020) Comparison of Elemental Anomalies Following Implantation of Different Cell Lines of Glioblastoma Multiforme in the Rat Brain: A Total Reflection X-ray Fluorescence Spectroscopy Study. ACS Chem Neurosci. 2020 Nov 18. doi: 10.1021/acschemneuro.0c00648.

Wartalski K, Gorczyca G, Wiater J, Tabarowski Z, Palus-Chramiec K, Setkowicz Z, Duda M. (2020) Efficient generation of neural-like cells from porcine ovarian putative stem cells - morphological characterization and evaluation of their electrophysiological properties. Theriogenology. 2020 Oct 1;155:256-268. doi:10.1016/j.theriogenology.2020.05.034. Epub 2020 Jun 4

Matusiak K , Drozdz A , Setkowicz Z , Kubala-Kukus A , Stabrawa I , Ciarach M , Janeczko K , Horak D , Babic M , Chwiej J (2020) Intravenously administered d-mannitol-coated maghemite nanoparticles cause elemental anomalies in selected rat organs Metallomics 2020 Nov 1;12(11):1811-1821. doi: 10.1039/d0mt00158a. Epub 2020 Oct 23.

Chrobak A.A., Siuda-Krzywicka K., Sołtys Z., Siwek G.P., Bohaterewicz B., Sobczak A., Ceglarek A., Tereszko A., Starowicz-Filip A., Fąfrowicz M., Marek T., Siwek M., Dudek D (2020) Relationship between neurological and cerebellar soft signs, and implicit motor learning in schizophrenia and bipolar disorder. Progr.Neuropsychopharm. Biol.Psychiatry. DOI: https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2020.110137

Janik-Olchawa N, Drozdz A, Ryszawy D, Pudełek M, Planeta K, Setkowicz Z, Śniegocki M, Żądło A, Ostachowicz B, Chwiej (2020) Comparison of ultrasmall IONPs and Fe salts biocompatibility and activity in multi-cellular in vitro models. Sci Rep. 2020 Sep 22;10(1):15447. doi: 10.1038/s41598-020-72414-8

Setkowicz Z., Kiełbinski M., Gzieło K., Węglarz W., Janeczko K. (2020)  Changes of EEG spectra in rat brains with different patterns of dysplasia in response to pilocarpine-induced seizures.  Epilepsy Behav 111:107288. doi: 10.1016/j.yebeh.2020.107288

Gzieło K., Janeczko K., Węglarz W., Jasiński K., Kłodowski K., Setkowicz Z. (2020) MRI spectroscopic and tractography studies indicate consequences of long-term ketogenic diet. Brain Struct Funct. 2020 Jul 17. doi: 10.1007/s00429-020-02111-9. Abstrakt

Drozdz A., Matusiak K., Setkowicz Z., Ciarach M., Janeczko K., Sandt C., Borondics F., Horak D., Babic M., Chwiej J. (2020) FTIR microspectroscopy revealed biochemical changes in liver and kidneys as a result of exposure to low dose of iron oxide nanoparticles. Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc. doi: 10.1016/j.saa. 2020.118355  Abstrakt

Rugiel M., Drozdz A., Matusiak K., Setkowicz Z., Klodowski K., Chwiej J. (2020)  Organ Metallome Processed with Chemometric Methods Enable the Determination of Elements that May Serve as Markers of Exposure to Iron Oxide Nanoparticles in Male Rats.  Biol Trace Elem Res. 2020 Mar 12. doi: 10.1007/s12011-020-02104-z Abstrakt

Solecki W.B., Wilczkowski M., Pradel K.,Karwowska K., Kiełbiński M., Drwięga G., Zajda K., Błasiak T., Sołtys Z., Rajfur Z., Szklarczyk K., Przewłocki R. (2020) Effects of brief inhibition of the ventral tegmental area dopamine neurons on the cocaine seeking during abstinence. Addict Biol 25(6):e12826. doi: 10.1111/adb.12826. Abstrakt

Chrobak A.A., Rybakowski J.K., Abramowicz M., Perdziak M., Gryncewicz W., Tereszko A., Włodarczyk M., Dziuda S., Fafrowicz M., Czarnecki P., Sołtys Z., Siwek M., Ober K., Marek T., Dudek D. (2020) Vergence eye movements in bipolar disorder. Psychiatria Polska 54:467-485.

Kania A, Sambak P, Guguła A, Szlaga A, Sołtys Z, Błasiak T, Hess G, Rajfur Z, Błasiak A. (2020) Electrophysiology and distribution of oxytocin and vasopressin neurons in the hypothalamic paraventricular nucleus: a study in male and female rats. Brain Structure & Functions, 225:285-304 doi: 10.1007/s00429-019-01989-4 , Abstrakt


2019

Ryszawy D., Pudełek M., Catapano J., Ciarach M., Setkowicz Z., Konduracka E., Madeja Z., Czyż J. (2019) High doses of sodium ascorbate interfere with the expansion of glioblastoma multiforme cells in vitro and in vivo. Life Science, 232:116657. Abstrakt

Gzieło K, Sołtys Z, Rajfur Z, Setkowicz Z.(2019). The Impact of the Ketogenic Diet on Glial Cells Morphology. A Quantitative Morphological Analysis. Neuroscience 413:239-251. Abstrakt

Chwiej J.G., Ciesielka S.W., Skoczeń A.K., Janeczko K.J., Sandt C., Planeta K.L., Setkowicz Z.K. (2019) Biochemical Changes Indicate Developmental Stage in the Hippocampal FormationACS Chem Neurosci, 10:629-635. Abstrakt


2018

Tertil M., Skupio U., Barut J., Dubovyk V., Wawrzczak-Bargieła A., Sołtys Z., Gołda S., Kudła Ł., Wiktorowska Ł., Szklarczyk K., Korostyński M., Przewłocki R., Ślęzak M. (2018) Glucocorticoid receptor signaling in astrocytes is required for aversive memory formation. Translational Psychiatry 8:255  

Skoczeń A., Matusiak K., Setkowicz Z., Kubala-Kukuś A., Stabrawa I., Ciarach M., Janeczko K., Chwiej J. (2018) Low Doses of Polyethylene Glycol Coated Iron Oxide Nanoparticles Cause Significant Elemental Changes within Main Organs. Chem. Res. Toxicol. 31:876-884. Abstrakt

Chwiej J., Pałczynska M., Skoczeń A., Janeczko K., Cieslak J., Simon R., Setkowicz Z. (2018) Elemental changes of hippocampal formation occurring during postnatal brain development. J Trace Elem Med Biol 49:1-7Abstrakt

Kiełbiński M., Setkowicz Z., Gzieło K., Janeczko K. (2018) Profiles Of Gene Expression In The Hippocampal Formation Of Rats With Experimentally-Induced Brain Dysplasia. Dev Neurobiol, 78:718-735. Abstrakt 

Janeczko K, Kosonowska E, Kiepura A, Weglarz W, Setkowicz Z.(2018) Volumetric response of the adult brain to seizures depends on the developmental stage when systemic inflammation was inducedEpilepsy Behav. 78:280-287.  Abstrakt

Kiełbiński M., Setkowicz Z., Gzieło K., Węglarz W., Janeczko K. (2018) Altered Electroencephalography Spectral Profiles in Rats with Different Patterns of Experimental Brain Dysplasia. Birth Defects Research, 111:303-316. Abstrakt

2017

Kossowski B., Orzeł J., Bogorodzki P., Wilson M., Setkowicz Z., Gaździński S.P. (2017) Follow-up analyses on the effects of long-term use of high fat diet on hippocampal metabolite concentrations in Wistar rats: Comparing Tarquin quantification of 7.0T rat metabolites to LCModel. Biol Eng Med, 2(4): 1-7 

Matusiak K., Skoczeń A., Setkowicz Z., Kubala-Kukus A., Stabrawa I., Ciarach M., Janeczko K., Jung A., Chwiej J. (2017) The elemental changes occurring in the rat liver after exposure to PEG-coated iron oxide nanoparticles: total reflection x-ray fluorescence (TXRF) spectroscopy study. Nanotoxicology 11:1225-1236  Abstrakt

Setkowicz Z., Kosonowska E., Janeczko K. (2017) Inflammation in the developing rat modulates astroglial reactivity to seizures in the mature brain. J Anat. 231:366-379.  Abstrakt

Chwiej J., Patulska A., Skoczeń A., Matusiak K., Janeczko K. Ciarach M., Simon R., Setkowicz Z (2017) Various ketogenic diets can differently support brain resistance against experimentally evoked seizures and seizure-induced elemental anomalies of hippocampal formation. J Trace Elem Med Biol. 42:50-58. Abstrakt

Skoczeń A., Setkowicz Z., Janeczko K., Sandt C., Borondics F., Chwiej J. (2017) The influence of high fat diets with different ketogenic ratios on the hippocampal accumulation of creatine - FTIR microspectroscopy studySpectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc.184:13-22 Abstrakt

Gzieło K., Kiełbiński M., Płoszaj J., Janeczko K., Gaździński S.P., Setkowicz Z. (2017) Long-Term Consumption of High-Fat Diet in Rats: Effects on Microglial and Astrocytic Morphology and Neuronal Nitric Oxide Synthase Expression. Cell Mol Neurobiol, 37:783-789.

Chrobak AA, Sołtys Z (2017) Bergmann Glia, Long-Term Depression, and Autism Spectrum Disorder. Molecular Neurobiology, 54:1156-1166

2016

Karwowska K (2016) Wpływ niezdrowej żywności na układ nerwowy. Kosmos 65:389-397

Wang S., Reeves B., Sparkenbaugh E.M., Russell J., Sołtys Z., Zhang H., Faber J.E., Key N.S., Korchhofer D., Granger D.N., Mackman N., Pawliński R. (2016) Protective and detrimental effects of neuroectodermal cell–derived tissue factor in mouse models of stroke. JCI Insight 1(11):e86663

Kiełbiński M., Gzieło K., Sołtys Z. (2016) Roles for Astrocytes in Epilepsy: Insights from Malformations of Cortical Development. Neuropathol Appl Neurobiol, 42:593-606  Abstrakt

Setkowicz Z., Kosonowska E., Kaczyńska M., Gzieło-Jurek K., Janeczko K. (2016) Physical training decreases susceptibility to pilocarpine-induced seizures in the injured rat brain. Brain Res, 1641:20-32. Abstrakt

2015

Chwiej J., Patulska A., Skoczeń A., Janeczko K., Ciarach M., Simon R., Setkowicz Z. (2015) Elemental changes in the hippocampal formation following two different formulas of ketogenic diet: an X-ray fluorescence microscopy study. J. Biol. Inorg. Chem. 20:1277-1286   Abstrakt   

Setkowicz Z., Gaździńska A., Osoba J.J., Karwowska K., Majka P., Orzeł J., Kossowski B., Bogorodzki P., Janeczko K., Wyleżoł M., Gaździński S.P. (2015) Does Long-Term High Fat Diet Always Lead to Smaller Hippocampi Volumes, Metabolite Concentrations, and Worse Learning and Memory? A Magnetic Resonance and Behavioral Study in Wistar Rats. PLoS ONE 10(10): e0139987 

Sałat K., Witalis J., Zadrożna M., Sołtys Z., Nowak B., Filipek B., Więckowski K., Malawska B. (2015) 3-[4-(3-Trifluoromethyl-phenyl)-piperazin-1-yl]-dihydrofuran-2-one and pregabalin attenuate tactile allodynia in the mouse model of chronic constriction injury. Toxicology Mechanisms and Methods, 25:514-523.  Abstrakt

Chwiej J., Skoczeń A., Matusiak K., Janeczko K., Patulska A., Sandt C., Simon R., Ciarach M., Setkowicz Z. (2015) The influence of the ketogenic diet on the elemental and biochemical compositions of the hippocampal formation. Epilepsy & Behavior, 49:40-46Abstrakt

Kosonowska E., Janeczko K., Setkowicz Z. (2015) Inflammation induced at different developmental stages affects differently the range of microglial reactivity and the course of seizures evoked in the adult rat. Epilepsy & Behavior, 49:66-70. Abstrakt

Chwiej J., Skoczeń A., Janeczko K., Kutorasinska J., Matusiak K., Figiel H., Dumas P., Sandt C., Setkowicz Z. (2015) The biochemical changes in hippocampal formation occurring in normal and seizure experiencing rats as a result of a ketogenic diet. Analyst 140:2190-2204 Abstrakt

2014

Chwiej J., Gabryś H., Janeczko K., Kutorasinska J., Gzieło-Jurek K., Matusiak K., Appel K., Setkowicz Z. (2014) Elemental anomalies in the hippocampal formation after repetitive electrical stimulation: an X-ray fluorescence microscopy study. J. Biol. Inorg. Chem.19:1209-20 Abstrakt 

Setkowicz Z., Gzieło-Jurek K., Uram Ł., Janicka D., Janeczko K. (2014) Brain dysplasia evoked by gamma irradiation at different stages of prenatal development leads to different tonic and clonic seizure reactivity. Epilepsy Res. 108: 66-80. Abstrakt

2013

van Luijtelaar G., Mishra A.M., Edelbroek P., Coman D., Frankenmolen N., Schaapsmeerders P., Covolato G., Danielson N., Niermann H., Janeczko K., Kiemeneij A., Burinov J., Bashyal C., Coquillette M., Lüttjohann A., Hyder F., Blumenfeld H., van Rijn C.M. (2013) Anti-epileptogenesis: Electrophysiology, diffusion tensor imaging and behavior in a genetic absence model. Neurobiol. Dis. 60:126-138  Abstrakt

Kutorasinska J., Setkowicz Z., Janeczko K., Sandt C., Dumas P., Chwiej J. (2013) Differences in the hippocampal frequency of creatine inclusions between the acute and latent phases of pilocarpine model defined using synchrotron radiation-based FTIR microspectroscopy. Anal. Bioanal. Chem. 405: 7337-7345 Abstrakt 

2012

Chwiej J., Kutorasinska J., Janeczko K., Gzielo-Jurek K., Uram L., Appel K., Simon R., Setkowicz Z. (2012) The progress of elemental anomalies of hippocampal formation in the pilocarpine model of temporal lobe epilepsy - X ray fluorescence microscopy study. Anal. Bioanal. Chem. 404: 3071-3080 Abstrakt

Sołtys Z. (2012) Morfologia komórek glejowych. w: Mika J. (red) Glej. XXIX Zimowa Szkoła Instytutu Farmakologii PAN, Kraków, 7-10 lutego 2012, str: 7-17.

Chwiej J, Dulinska J, Janeczko K, Appel K, Setkowicz Z. (2012) Variations in elemental compositions of rat hippocampal formation between acute and latent phases of pilocarpine-induced epilepsy: an X-ray fluorescence microscopy study. J. Biol. Inorg. Chem. 17:731-739 Abstrakt

Dudała J., Janeczko K., Setkowicz Z., Eichert D., Chwiej J. (2012) The use of SR-FTIR microspectroscopy for a preliminary biochemical study of the rat hippocampal formation tissue in case of pilocarpine induced epilepsy and neutroprotection with FK-506. Nukleonika 57:615-619

Dulińska J, Setkowicz Z, Janeczko K, Sandt C, Dumas P, Uram Ł, Gzieło-Jurek K, Chwiej J. (2012) Synchrotron radiation Fourier-transform infrared and Raman microspectroscopy study showing an increased frequency of creatine inclusions in the rat hippocampal formation following pilocarpine-induced seizures. Anal. Bioanal. Chem. 402: 2267-2274 Abstrakt

Ziaja M. (2012) Sepsis and septic encephalopathy: characteristics and experimental models. Folia Neuropathologica 50: 231-239 Abstrakt

Brzezińska K., Ziaja M. (2012) Struktura i funkcje bariery krew-mózg. Postępy Biologii Komórki 39: 87-102

2011

Romanowska-Pawliczek A., Głowacki M., Pawliczek P., Sołtys Z. (2011) A nowel 3D histogram equalization algorithm for stacks of confocal microscope images. in: Callaos N., Carrasquero J.V., Chu H.W., Ferrer J., Savoie M.J., Tremante A. (eds): Proceedings of the 4th International Multi-Conference on Engineering and Technological Innovation. July 19-22, Orlando, Florida, USA, Vol. II, pp. 50-55

Ziaja M., Pyka J., Boczkuś B., Płonka B.K., Płonka P.M. (2011) Changes in the nitric oxide level in the rat level as a response to brain injury. Nitric Oxide, 25: 423-430 Abstrakt

Chwiej J, Sarapata A, Janeczko K, Stegowski Z, Appel K, Setkowicz Z. (2011) X-ray fluorescence analysis of long-term changes in the levels and distributions of trace elements in the rat brain following mechanical injury. J. Biol. Inorganic Chem. 16: 275-283 Abstrakt

Ziaja M., Lubieniecka J., Lewicka M., Pyka J., Płonka P.M. (2011) Changes in nitric oxide content following injury to the neonatal rat brain. Brain Res. 1367: 319-329 Abstrakt

2010

Chwiej J, Dulinska J, Janeczko K, Dumas P, Eichert D, Dudala J, Setkowicz Z. (2010) Synchrotron FTIR micro-spectroscopy study of the rat hippocampal formation after pilocarpine-evoked seizures. J. Chem. Neuroanat. 40: 140-147 Abstrakt

Chwiej J., Janeczko K., Marciszko M., Czyżycki M., Rickers K., Setkowicz Z. (2010) Neuroprotective action of FK-506 (tacrolimus) after seizures induced with pilocarpine: quantitative and topographic elemental analysis of brain tissue.J. Biol. Inorganic Chem. 15: 283-289 Abstrakt

Pawliczek P., Romanowska-Pawliczek A., Sołtys Z. (2010)
Parallel Deconvolution of Large 3D Images Obtained by Confocal Laser Scanning Microscopy. Microsc. Res. Tech. 73: 187-194 Abstrakt

2009

Setkowicz Z., Caryk M., Szafraniec M. Żmudzińska A., Janeczko K. (2009) Tacrolimus (FK506) and cyclosporin A reduce macrophage recruitment to the rat brain injured at perinatal and early postnatal periods. Neurol. Res. 31: 1060-1067 Abstrakt

Setkowicz Z., Radomska K., Rogóż K. Uram Ł., Janeczko K. (2009) Influence of Neuroprotectants, Cyclosporin A and Tacrolimus, on the Development of Hippocampal Formation in the Rat. Amer. J. Neuroprotec. Neuroregen. 1: 67-72 Abstrakt  

Kiełbiński M., Sołtys Z. (2009) S100B Protein, Astrocytes and Memory. Advances in Cell Biology Abstrakt

2008

Chwiej J., Winiarski W., Ciarach M., Janeczko K., Lankosz M., Rickers K., Setkowicz Z. (2008) The role of trace elements in the pathogenesis and progress of pilocarpine-induced epileptic seizures. J. Biol. Inorganic Chem. 13; 1267-1274 Abstrakt

Kiełbiński M., Sołtys Z. (2008)Białko S100B, astrocyty i pamięć. Postępy Biologii Komórki 35: 3-13 Abstrakt

2007

Piechota M., Romanowska-Pawliczek A., Sołtys Z. (2007) Analiza fraktalna w badaniu morfologii komórek tkanki nerwowej: Metody i problemy. Episteme 5: 11-28

Romanowska-Pawliczek A., Piechota M., Sołtys Z. (2007) Analiza fraktalna w badaniu morfologii komórek tkanki nerwowej: Zastosowania. Episteme 5: 29-40

Setkowicz Z (2007) How can neuroprotective drugs (FK506 and CSA) affect epileptogenesis and susceptibility to status epilepticus in normal and pathological brain. Int. J. Neuroprot. Neuroregeneration 4: 41-45

Setkowicz Z., Ciarach M. (2007) Neuroprotectants FK-506 and cyclosporin A ameliorate the course of pilocarpine-induced seizures. Epilepsy Res. 73: 151-155 Abstrakt

Setkowicz Z., Guzik R. (2007) Neither cyclosporin A nor FK506 at doses efficient in adults but their vehicle affords neuroprotection to developing rat brain. Acta Neurobiol. Exp. 67: 399-409 Abstrakt

Setkowicz Z., Kadulski J. (2007) Effects of immunosuppressants FK506 and cyclosporin A on the developing rat brain. Int. J. Neuroprot. Neuroregeneration 3: 239-245

Ziaja M., Pyka J., Machowska A., Maślanka A., Płonka P.M. (2007)
Nitric oxide spin-trapping and NADPH-diaphorase activity in mature rat brain after injury. J.Neurotrauma 24: 1845-1854 Abstrakt

2006

Setkowicz Z., Majcher K., Janicka D., Sułek Z., Skórka T., Jasiński A., Janeczko K. (2006) Brains with different degrees of dysplasia show different patterns of neurodegenerative changes following pilocarpine- nduced seizures. Histological evidence of tissue damage correlated with MRI data. Neurol. Res. 28: 453-460 Abstrakt

Setkowicz Z., Mazur A. (2006) Physical training decreases susceptibility to subsequent pilocarpine-induced seizures in the rat. Epilepsy Res. 71: 142-148 Abstrakt

Setkowicz Z., Nowak B., Janeczko K. (2006) Neocortical injuries at different developmental stages determine different susceptibility to seizures induced in adulthood. Epilepsy Res. 68: 255-263 Abstrakt

Ślęzak M., Pfrieger F.W., Sołtys Z. (2006) Synaptic plasticity, astrocytes, and morphological homeostasis. J. Physiol. (Paris). 99: 84-91 Abstrakt

2005

Setkowicz Z., Janicka D., Kowalczyk A., Turlej A., Janeczko K. (2005) Congenital brain dysplasias of different genesis can differently affect susceptibility to pilocarpine- or kainic acid-induced seizures in the rat. Epilepsy Research, 67: 123-131 Abstrakt

Chwiej J., Szczerbowska-Boruchowska M., Lankosz M., Wójcik S., Falkenberg G, Stęgowski Z., Setkowicz Z. (2005) Preparation of the tissue samples for X-ray fluorescence microscopy. Spectrochimica Acta B, 60: 1531-1537 Abstrakt

Setkowicz Z., Janeczko K. (2005) A strong epileptogenic effect of mechanical injury can be reduced in the dysplastic rat brain Long-term consequences of early prenatal gamma-irradiation. Epilepsy Res. 66: 165-72 Abstrakt

Chwiej J., Szczerbowska-Boruchowska M., Wójcik S., Lankosz M., Chlebda M., Adamek D., Tomik B., Setkowicz Z., Falkenberg G., Stęgowski Z., Szczudlik A. (2005) Implementation of x-ray fluorescence microscopy for investigation of elemental abnormalities in central nervous system tissue. J. Alloys Compounds, 401: 184-188 Abstrakt

Galas J., Clarke J.R., Sołtys Z., Stokłosowa S. (2005) Effect of photoperiod on cultured granulosa cells of the bank vole, Clethrionomys glareolus. Comp. Biochem. Physiol. Part A 140: 187-197 Abstrakt

Sołtys Z., Orzyłowska-Śliwinska O., Zaremba M., Orłowski D., Piechota M., Fiedorowicz A., Janeczko K., Oderfeld-Nowak B. (2005) Quantitative morphological study of microglial cells in the ischemic rat brain using principal component analysis. J. Neurosci. Methods 146: 50-60 Abstrakt

Ziaja M., Pyka J., Ciombor J., Płonka P.M. (2005) Kinetics of nitric oxide release in neonatal and mature rat brain during endotoxemia, as studied by diethyldithiocarbamate spin trapping. Curr. Topics. Biophys. 29: 73-82 Abstrakt

2004

Setkowicz Z., Bień E., Janeczko K. (2004) Contralateral response of macrophages and astrocytes to injury in the cerebral hemisphere of 6-day-old rat following prenatal gamma irradiation. Int. J. Devel. Neurosci. 22: 1-9 Abstrakt

Setkowicz Z., Ciarach M., Guzik R., Janeczko K. (2004) Different effects of neuroprotectants FK-506 and cyclosporin A on susceptibility to pilocarpine-induced seizures in rats with brain injured at different developmental stages. Epilepsy Res. 61: 63-72 Abstrakt

2003

Setkowicz Z., Janeczko K. (2003) Long-term changes in susceptibility to pilocarpine-induced status epilepticus following neocortical injures in the rat at different developmental stages. Epilepsy Res. 53: 216-224 Abstrakt

Oderfeld-Nowak B., Orzyłowska-Śliwińska O., Sołtys Z., Zaremba M., Januszewski S., Janeczko K., Mossakowski M. (2003) Concomitant up-regulation of astroglial high and low affinity nerve growth factor receptors in the ca1 ippocampal area following global transient cerebral ischemia in rat. Neuroscience 120: 31-40 Abstrakt

Sołtys Z., Janeczko K., Orzyłowska-Śliwinska O., Zaremba M., Januszewski S., Oderfeld-Nowak B. (2003) Morphological transformations of cells immunopositive for GFAP, TrkA or p75 in the CA1 hippocampal area following transient global ischemia in the rat. A quantitative study. Brain Res. 987: 186-193 Abstrakt

Setkowicz Z., Kłak K., Janeczko K. (2003) Long-term changes in postnatal susceptibility to pilocarpine-induced seizures in rats exposed to gamma radiation at different stages of prenatal development. Epilepsia, 44: 1267-1273 Abstrakt

Orłowski D., Sołtys Z., Janeczko K. (2003) Morphological development of microglia in the postnatal rat brain. A quantitative study. Int. J. Devel. Neurosci. 21: 445-450 Abstrakt

2002

Orłowski D., Sołtys Z. (2002) Analiza fraktalna kształtu komórek. Postępy Biologii Komórki 29: 423-434 Abstrakt

Ślęzak M. (2002) Prezentacja antygenu w mózgu. Postępy Biologii Komórki 29: 673-685 Abstrakt

2001

Sołtys Z., Ziaja M., Pawliński R., Setkowicz Z., Janeczko K. (2001) Morphology of reactive microglia in the injured cerebral cortex. Fractal analysis and complementary quantitative methods. J. Neurosci. Res. 63: 90-97 Abstrakt

2000

Pawliński R., Sołtys Z., Setkowicz Z., Kubala E., Janeczko K. (2000) Effects of intracrebral administration of IL-1beta on reactive behaviors of astrocytes and macrophages in the injured brain of newborn rats. Folia Histochem. Cytobiol. 38: 151-156 Abstrakt

1999

Janeczko K., Setkowicz Z., Frączek M., Kochowska J. (1999) Effects of prenatal gamma-irradiation on postnatal astrogliogenesis in the hippocampal formation of rat. Brain Res. 816: 628-632 Abstrakt

Pawliński R., Setkowicz Z., Małodzinska K., Janeczko K. (1999) Interleukin-1beta affects the macrophage recruitment and proliferation in the injured brain of 6-day-old rat. Acta Neurobiol. Exp. 59: 271-278 Abstrakt

Pawliński R., Setkowicz Z., Ziaja M., Sołtys Z., Janeczko K. (1999) Intralesional injection of interferon gamma affects reactive proliferation of astrocytes in the neonatal rat brain. A preliminary study of the age-dependent effects. Folia Histochem. Cytobiol. 37: 237-242 Abstrakt

Setkowicz Z., Pawliński R., Ziaja M., Janeczko K. (1999) Spatiotemporal pattern of the postnatal astrogliogenesis in the rat hippocampal formation. Int. J. Devel. Neurosci. 17: 215-224 Abstrakt

Ziaja M. (1999) Pochodzenie mikrogleju. Postępy Biologii Komórki 26: 201-213

Ziaja M., Janeczko K. (1999) Spatiotemporal patterns of microglial proliferation in rat brain injured at the postmitotic stage of postnatal development. J. Neurosci. Res. 58: 379-386 Abstrakt

1998

Janeczko K., Setkowicz Z., Baran A. (1998) Opposite trends of changes in reactive behaviours of macrophages and astrocytes following gamma-irradiation performed at different stages of prenatal development. Brain Res. 812: 172-178 Abstrakt

Majewska-Michalska E. (1998) The vertebrobasilar arterial system in guinea pig as compared with dog and human. Folia Morphol.(Warsz) 57: 121-131 Abstrakt

Setkowicz Z., Janeczko K. (1998) Effects of prenatal gamma-irradiation on the astrocyte proliferation in response to injury in the brain of 6-day-old rat. Brain Res. 803: 122-128 Abstrakt

1997

Janeczko K., Pawliński R., Setkowicz Z., Ziaja M., Sołtys Z., Ryszka A. (1997) Long term postnatal effect of prenatal irradiation on the astrocyte proliferative response to brain injury. Brain Res. 770: 237-241 Abstrakt

Majewska-Michalska E. (1997) Vascularization of the brain in guinea pig. III. Vascular architecture of the medula oblongata, pons, and cerebellum. Folia Morphol.(Warsz) 56: 41-46 Abstrakt

Majewska-Michalska E. (1997) Vascularization of the brain in guinea pig. IV. Angioarchitectonics of the tectum, tegmentum, and crura mescencephali. Folia Morphol.(Warsz) 56: 47-53 Abstrakt

Majewska-Michalska E. (1997) Vascularization of the brain in guinea pig. V. Angioarchitectonics of the thalamus, telencephalon and internal capsule. Folia Morphol.(Warsz) 56: 55-62 Abstrakt

Pawliński R., Janeczko K. (1997) An inhibitory effect of interferon gamma on the injury-induced astrocyte proliferation in the postmitotic rat brain. Brain Res. 773, 231-234 Abstrakt

Pawliński R., Janeczko K. (1997) Intracerebral injection of interferon gamma inhibits the astrocyte proliferation following the brain injury in the 6-day-old rat. J. Neurosci. Res. 50, 1018-1022 Abstrakt

1996

Cebulska-Wasilewska A., Niedźwiedź W., Nowak D., Pawliński R. (1996) Comparison between DNA damage investigated by "Comet Assay" and chromosomal damage induced in humanlymphocytes by chemicals and radiation. Nukleonika 41(2): 33-42

Stworzewicz E., Sołtys Z. (1996) Miocene land snails from Bełchatów (Central Poland) II. Aciculidae (Gastropoda, Prosobranchia). Paleontol.Zeitschr. 70: 67-77 Abstrakt

 

1995

Janeczko K. (1995) Spatio-temporal pattern of proliferation of immunoglobulin G-containing astrocytes in the injured mouse cerebral hemisphere. Folia Histochem.Cytobiol. 33: 143-149 Abstrakt

Majewska-Michalska E. (1995) Vascularization of the brain in guinea pig. II. Regions of vascular supply and spatial topography of the arteries in particular parts of the brain. Folia Morphol.(Warsz) 54: 33-40 Abstrakt

Ziaja M. (1995) Mikroglej: makrofagi ośrodkowego układu nerwowego. Postępy Biologii Komórki 22: 179-194

1994

Janeczko K. (1994) The proliferative activity of astrocytes after immunoglobulin G uptake in the injured mouse cerebral hemisphere. Folia Histochem.Cytobiol. 32: 239-241 Abstrakt

Janeczko K. (1994) Age-dependent changes in the proliferative response of S-100 protein-positive glial cells to injury in the rat brain. Int.J.Devel.Neurosci. 12: 431-440 Abstrakt

Majewska-Michalska E. (1994) Vascularization of the brain in guinea pid. I. Gross anatomy of the arteries and veins. Folia Morphol.(Warsz) 53: 242-268 Abstrakt

 

1993

Janeczko K., Pawliński R. & Setkowicz Z. (1993) Changes in the distribution of immunoglobulin G cellular uptake in the injured cerebral hemisphere in mice. Folia Histochem.Cytobiol. 31: 175-179 Abstrakt

Janeczko K. & Kowalska E. (1993) Changes in the distribution of blood vessels in the rat cerebral hemisphere injured during early postnatal period. Folia Histochem.Cytobiol. 31:, 23-26 Abstrakt

Janeczko K. (1993) Co-expression of GFAP and vimentin in astrocytes proliferating in response to injury in the mouse cerebral hemisphere. A combined autoradiographic and double immunocytochemical study. Int.J.Devel.Neurosci. 11: 139-147, spec.wyd. 'Reactive Neuroglia' Abstrakt

1992

Janeczko K. (1992) A comparison of the proliferative activity of astrocytes and astrocyte-like cells expressing vimentin in the injured mouse cerebral hemisphere. Folia Histochem.Cytobiol. 30: 27-34 Abstrakt

Miodoński A.J. (1992) Historia Zakładu Neuroanatomii Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellonskiego. Zesz.Nauk.UJ Prace Zool. 37: 125-133 

1991

Janeczko K. (1991) The proliferative response of S-100 protein-positive glial cells to injury in the neonatal rat brain. Brain Res. 564: 86-90 Abstrakt

Janeczko K. (1991) Lesion-induced proliferation of vimentin-positive astrocytes in the mouse cerebral hemisphere. Folia Histochem.Cytobiol. 29: 55-58 Abstrakt

1990

Gruca A. & Gruca P. (1990) Bariera krew-mózg. Kosmos 39: 219-240

Janeczko K. (1990) The age-dependent reaction of cerebral hemisphere tissue to injury in the rat: An autoradiographic study. w: Contemporary Problems in the Rehabilitation of Persons with Aphasia. M. Pąchalska (ed.), Kraków, str: 316-322

Miodoński A.J., Sołtys Z. (1990) Podstawy Neurobiologii. t.II: Percepcja. Kraków, Skrypt UJ (nr 629).

1989

Janeczko K. (1989) Spatio-temporal patterns of astroglial proliferation in rat brain injured at postmitotic stage ofpostnatal development. A combined immunocytochemical and autoradiographic study. Brain Res. 485: 236-243 Abstrakt

1988

Janeczko K. (1988) The proliferative response of astrocytes to injury in neonatal rat brain. A combined immunocytochemical and autoradiographic study. Brain Res. 456: 280-285 Abstrakt

1987

Miodoński A., Bär T. (1987) Arterial supply of the choriocapillaris of anuran amphibians (Rana temporaria and Rana esculenta). SEM study of microcorrosion casts. Cell Tissue Res. 249: 101-109 Abstrakt

Miodoński A., Bär T. (1987) The superficila vascular hyaloid system in the eye of the frog Rana temporaria and Rana esculenta. SEM study of vascular corrosion casts. Cell Tissue Res. 250: 465-473 Abstrakt

Janeczko K. (1987) Difference between the distribution of the proliferative activity of neuroglial and mesodermal cells within the dorsal part of the rat cerebral hemisphere during postnatal development. Folia Biol. (Kraków) 35: 13-22

1986

Bär T., Miodoński A., Budi Santoso A.W. (1986) Postnatal development of the vascular pattern in the rat telencephalic pia-arachnoid. Anat.Embryol. 174: 215-223 Abstrakt

Janeczko K. (1986) Age-dependent response to injury of the cerebral hemisphere tissue of rats. A quantitative autoradiographic study. Folia Biol. (Kraków) 34: 3-20

Janeczko K. (1986) Postnatal changes in the time and space pattern of non-neuronal cell divisions within the dorsal part of rat cerebral hemisphere. Folia Biol. (Kraków) 34: 341-354

Majewska-Michalska E. (1986) Vascular architecture of the tectum mesencephali in dog. Folia Morphol.(Warsz) 45: 10-18

Sołtys Z. (1986) Materia organiczna we Wszechświecie a powstanie życia na Ziemi. Kosmos 36: 175-190

Sołtys Z. (1986) Synteza i ewolucja makromolekuł w symulowanych warunkach prebiotycznych. Kosmos 35: 387-402

1985

Janeczko K. (1985) Reaction of the cerebral hemisphere tissue of rats to neonatal injury. A quantitative autoradiographic study. Folia Biol.(Kraków) 33: 215-228

Śmiałowska M., Bal A., Sołtys Z., Kałuża J. (1985) Monoamine distribution of the ventral surface of the rat medulla oblongata. J.Neural Transm. 63: 13-29 Abstrakt

1984

Majewska-Michalska E. (1984) Blood supply of the tegmentum mesencephali in dog. Folia Morphol.(Warsz) 43: 35-41

1983

Janeczko K. (1983) Proces fałdowania kory nowej mózgu kota podczas rozwoju postnatalnego. Zesz.Nauk.UJ Prace Zool. 29, 53-69

1981

Majewska-Michalska E. (1981) Angioarchitectonics of the oculomotor nerve nucleus in dog. Folia Morphol.(Warsz) 40: 87-95

1980

Heger M., Ryszka A. (1980) Afferent projections to the anteroventral nucleus of the thalamus in the rat. Folia Biol. (Kraków) 28: 145-149

Janeczko K. (1980) Evidence of immaturity of the neocortex during postnatal development of the cat. Folia Biol.(Kraków) 28: 357-361

1979

Jasiński A., Miodoński A.J. (1979) Blood vessels in the tongue of the kitten: SEM of microcorrosion casts. Anat.Embryol. 155: 347-353 Abstrakt

Jasiński A., Miodoński A.J. (1979) Light and scanning microscopy of the taste organs and vascularization of the tongue of the spotted salamander Salamandra salamandra (L.). Z.microsk.-anat.Forsch. 93: 780-792 Abstrakt

Miodoński A.J., Jasiński A. (1979) SEM of microcorrosion casts of the vascular bed in the skin of the spotted salamander, Salamandra salamandra (L.). Cell Tissue Res. 196: 153-162 Abstrakt

Miodoński A.J., Poborowska J., Friedhuber de Grubenthal A. (1979) SEM study of the choroid plexus of the lateral ventricle in the cat. Anat.Embryol. 155: 323-331 Abstrakt

Ryszka A., Heger M. (1979) Afferent connections of the dorsolateral thalamic nucleus in the rat. Neurosci. Lett. 15: 61-64 Abstrakt

Sołtys Z. (1979) Biologiczne i socjologiczne aspekty powstania i rozwoju cywilizacji ziemskiej a problem SETI. Postępy Astronautyki. 1(36), 55-71

1978

Jasiński A., Miodoński A.J. (1978) Model of skin vascularization in Rana esculenta (L): SEM microcorrosion casts. Cell Tissue Res. 191: 539-548 Abstrakt

1976

Miodoński A.J., Greń B. (1976) Cyto- and myeloarchitecture of the nucleus of the oculomotor nerve in the dog. Folia Morphol (Warsz) 35: 413-421

1975

Miodoński R. (1975) The claustrum of the dog brain. Acta Anatomica 91, 409-422 Abstrakt

Miodoński R. (1975) Kresomózgowie. Morfogenetyczna koncepcja wewnetrznych wspólzalezności strukturalnych. Zesz.Nauk.UJ Prace Zool. 21, 7-40

Tryhubczak A. (1975) Myeloarchitectonics of the hippocampal formation in the dog. Folia Biol.(Kraków) 23, 177-188

Śmiałowski A. (1975) Medial hypothalamic nuclei in the macaque (Macaca mulatta) brain. Acta Anatomica 91: 261-271 Abstrakt

1974

Miodoński A.J. (1974) The angioarchitectonics and cytoarchitectonics (impregnation modo Golgi-Cox) structure of the fissural frontal neocortex in dog. Folia Biol.(Kraków) 22: 237-279

Miodoński R. (1974) The structure of the posterior piriform cortex in the dog. Acta Anatomica 88: 556-573

Miodoński R. (1974) Cerebral hemisphere: primary layering and inner structural interelationships. Brain, Behav. Evol. 9: 280-314

1973

Kreiner J. (1973) Fissural cortex in the brain of the mouse. Acta Anatomica 86: 23-33

Ludwa A. (1973) Analysis of thickeness of the neocortex in the dog brain. Acta Biol.Crac., Ser.Zool. 16: 1-11

Marszałek M. (1973) The cingular bundle of the cat brain. Acta Biol.Crac., Ser.Zool. 16: 135-146

Mazurek M. (1973) Nerve cells in the molecular layer (I) of the cerebral cortex of the dog. Acta Biol.Crac., Ser.Zool. 16: 159-166

Miodoński A.J. (1973) Współczesne poglądy na mechanizm działania systemu autonomicznego u kręgowców. Kosmos 22: 353-372

Śmiałowski A. (1973) Lateral hypothalamic nuclei in the macaque (Macaca mulatta) brain: myeloarchitectonics. Acta Anatomica 85: 332-341

Tryhubczak A. (1973) Budowa i funkcje prążkowia ptaków. Kosmos 22: 374-377

1972

Orędarz A. (1972) Boundary between the white matter and the neocortex in the dog brain. Acta Biol.Crac., Ser.Zool. 15: 137-142

Śmiałowski A. (1972) Preoptic area in macaque brain. Acta Biol.Crac., Ser.Zool. 15: 9-13

1971

Kreiner J. (1971) The neocortex of the cat. Acta Neurobiol.Exp. 31: 151-201

Miodoński R. (1971) Olfactory cortex of the dog. Acta Biol.Crac., Ser.Zool. 14: 106-119

Miodoński R. (1971) Olfactory tubercle of the dog. Acta Biol.Crac., Ser.Zool. 14: 95-103

Nowak A. (1971) Myeloarchitectonics of the nucleus entopeduncularis in the brains of the dog and cat. Acta Biol.Crac., Ser.Zool. 14: 240-246

Śmiałowski A. (1971) Subthalamus in dog brain. Acta Neurobiol.Exp. 31: 203-212

Tryhubczak A. (1971) Myeloarchitectonics of the hypothalamus in the pigeon. Acta Biol.Crac., Ser.Zool. 14: 249-255

1970

Kreiner J. (1970) Homologies of the fissural patterns of the hemispheres of dog and cat. Acta Neurobiol.Exp. 30: 295-305

Kreiner J. (1970) Biologia mózgu. PWN, Warszawa.

Miodoński A.J. (1970) Midline thalamic nuclei in the dog. Acta Neurobiol.Exp. 30: 157-179

Nowak A. (1970) The myeloarchitectonics of the globus pallidus in the dog brain. Acta Biol.Crac., Ser.Zool. 13: 11-18

Sobocińska A. (1970) Hipokamp mózgu psa. Zesz.Nauk.UJ Prace Zool. 16: 7-15

Szwaja S. (1970) The morphology and topography of the claustrum in the brain of the macaque (Macaca mulatta). Acta Biol.Crac., Ser.Zool. 13: 1-6

Świecimska Z. (1970) Cortico-cortical connections in the perisylvian cortex in the dog. Acta Biol.Crac., Ser.Zool. 13: 142-158

Tryhubczak A. (1970) The striatum of the pigeon (Columba domestica) and house sparrow (Passer domesticus). Acta Biol.Crac., Ser.Zool. 13: 21-27

1969

Miodoński R. (1969) Olfactory peduncle of the dog. Acta Biol.Crac.Ser.Zool. 12: 81-97

Śmiałowski A. (1969) Connection of the intermediate (tuberal) part of the hypothalamus in the dog. Acta Biol.Exp. 29: 215-226

Świecimska Z. (1969) Myeloarchitectonics of the white matter of the sensorimotor cortex in dogs. Acta Biol.Exp. 29: 93-123

Świecimska Z. (1969) Doświadczenia nad wyborem światła barwnego, promieniowania pozafioletowego i podczerwonego u niektórych owadów. Zesz.Nauk.UJ Prace Zool. 15: 93-111

1968

Kreiner J. (1968) Homologies of the fissural and gyral pattern of the hemisphere of the dog and monkey. Acta Anatomica 70: 137-167

Miodoński A.J. (1968) The myeloarchitectonics of the nucleus parataenialis in the brain of the dog. Acta Biol.Crac.,Ser.Zool. 11: 111-117

Miodoński A.J. (1968) The myeloarchitectonics of the nuclei of the anterior thalamic group in the dog. Acta Biol.Crac.,Ser.Zool. 11: 77-92

Miodoński A.J. (1968) Z zagadnien neuroanatomii systemu przedsionkowego. Kosmos 17: 23-40

Miodoński A.J. (1968) Budowa submikroskopowa nabłonka zmysłowego części przedsionkowej ucha wewnętrznego ssaków. Kosmos 17: 535-545

Miodoński R. (1968) Bulbus olfactorius of the dog. Acta Biol.Crac., Ser.Zool. 11: 65-76

Nowak A. (1968) Myeloarchitectonics of the putamen in the dog brain. Acta Biol.Crac., Ser.Zool. 11: 137-147

Nowak A. (1968) Myeloarchitectonics of the caudate nucleus in the dog brain. Acta Biol.Crac., Ser.Zool. 11: 227-241

Śmiałowski A. (1968) The myeloarchitectonics of the hypothalamus of the dog. II The intermediate (tuberal) nuclei. Acta Biol.Exp. 28: 121-144

Śmiałowski A. (1968) Mammilary complex in the dog's brain. Acta Biol.Exp. 28: 225-244

Świecimska Z. (1968) Myeloarchitectonics of the medium, long, and short association fibres in the frontal region of the dog brain. Acta Biol.Crac. Ser.Zool. 11: 197-211

Świecimska Z. (1968) MMyeloarchitectonics of white matter in the frontal lobe of the dog brain. Acta Biol.Crac., Ser.Zool. 11: 119-136

Trąbka J., Kreiner J., Przewłocki R. & Siuta J. (1968) Zależność bezpośrednich odpowiedzi korowych (BOK) od budowy pól zawojowych i bruzdowych kory mózgowej. Folia Med.Cracoviensa 10: 651-662

Trąbka J., Sekuła J., Kreiner J. (1968) Wpływ różnic strukturalnych pól zawojowych i bruzdowych projekcyjnej kory słuchowej na pierwotne słuchowe odpowiedzi wywołane. Acta Physiol.Pol. 19: 617-624,

1967

Janklewicz E. (1967) Habenular complex in the dog's brain. Acta Biol.Exp. 27: 367-386

Kreiner J. (1967) Myeloarchitectonic differentiation of the cerebellar cortex. Acta Biol.Exp. 27: 3-9

Miodoński A.J. (1967) Myeloarchitectonic of the septum in the brain of the dog. Acta Biol.Exp. 27: 11-59

Miodoński R. (1967) Myeloarchitectonic and connections of substantia innominata in the dog brain. Acta Biol.Exp. 27: 61-84

Nowak A. (1967) Morphology and topography of the brain of the axolotl (Amblystoma mexicanum). Acta Biol.Crac., Ser.Zool. 10: 131-142

Siuta J. (1967) Preliminary allometric studies on the fissural cortex. Acta Biol.Crac., Ser.Zool. 10: 227-231,

Śmiałowski A. (1967) Magnocellular mamillary nucleus in the dog brain. Bull.Acad.Pol.Sci. Cl.II. 15: 703-705

Świecimska Z. (1967) Corpus callosum in the dog's brain. Acta Biol.Exp. 27: 389-411

1966

Burakowska J. (1966) Extreme capsule in the dog: myeloarchitectonics. Acta Biol.Exp. 26: 123-133

Kreiner J. (1966) Reconstruction of neocortical lesions within the dog's brain: instructions. Acta Biol.Exp. 26: 221-243

Kreiner J. (1966) Myeloarchitectonics of the occipital cortex in dog and general remarks on the myeloarchitectonics of the dog. J.Comp.Neurol. 127: 531-557 Abstrakt

Ławicka W., Mishkin M., Kreiner J. & Brutkowski S. (1966) Delayed response in dogs after selective ablation of proferal gyrus. Acta Biol.Exp. 26:, 309-322

Miodoński R. (1966) Myeloarchitectonics of stria terminalis in the dog. Acta Biol.Exp. 26: 135-147

Niedzielska B. (1966) Stria medullaris of the thalamus in the dog. Acta Biol.Exp. 26: 149-158

Śmiałowski A. (1966) The myeloarchitectonics of the hypothalamus of the dog. I. The anterior nuclei. Acta Biol.Exp. 26: 99-122

1965

Kreiner J. (1965) Z zagadnień morfologii kory mózgowej. Kosmos 14: 7-21

Kreiner J. (1965) Z zagadnień architektoniki kory mózgowej. Kosmos 14: 347-354

Dziurdzik B. (1965) Frontal lobe sulci in the dog. Acta Biol.Exp. 25: 245-261

Miodoński R. (1965) Myeloarchitectonics of the amygdaloid complex of the dog. Acta Biol.Exp. 25: 263-281

Śmiałowski A. (1965) The precommissural hippocampus in the dog. Acta Biol.Exp. 25: 289-296

Śmiałowski A. (1965) Amygdaloid complex of the macaque. Acta Biol.Exp. 25: 77-89

1964

Greń B. (1964) Myeloarchitectonics of the posterior commissure of the dog brain. Acta Biol.Exp. 24: 51-58

Kreiner J. (1964) Myeloarchitectonics of the parietal cortex in dog. Acta Biol.Exp. 24: 195-212

Kreiner J. (1964) Myeloarchitectonics of the sensori-motor cortex in dog. J.Comp.Neurol. 122: 181-200 Abstrakt

Kreiner J. (1964) Myeloarchitectonics of the perisylvian cortex in dog. J.Comp.Neurol. 123: 231-242 Abstrakt

Kreiner J. (1964) Zmysły. Wiedza Powszechna, Warszawa.

1963

Maksymowicz K. (1963) Amygdaloid complex of the dog. Acta Biol.Exp. 23: 63-73

Miodoński A.J. (1963) Preoptic area of the dog. Acta Biol.Exp. 23: 209-220

Stehr F. (1963) Fasciculus mammilaris princeps and its branches in the dog. Acta Biol.Exp. 23: 221-237

Stępień J., Stępień L. & Kreiner J. (1963) The effect of total and partial ablations of the premotor cortex on the instrumental conditioned reflexes in dog. Acta Biol.Exp. 23: 45-60

Sychowa B. (1963) Degeneration of the medial geniculate body following ablations of various temporal regions in the dog. Acta Biol.Exp. 23: 75-99

Szwejkowska G., Kreiner J. & Sychowa B. (1963) The effect of partial lesions of the prefrontal area on alimentary conditioned reflexes in dog. Acta Biol.Exp. 23: 181-192

1962

Horodyska M.,Kreiner J. (1962) The brain ventricle in the dog. Acta Biol.Exp. 22: 243-250

Kreiner J. (1962) The cingular bundle of the dog brain. Acta Biol.Crac., Ser.Zool. 5: 253-261

Kreiner J. (1962) Myeloarchitectonics of the cingular cortex in dog. J.Comp.Neurol. 119: 255-267 Abstrakt

Kreiner J., Maksymowicz K. (1962) A three-dimensional model of the striatal nuclei in the dog's brain. Acta Biol.Exp. 22: 69-80

Kreiner J., Brutkowski S., Fonberg E., Mempel E. & Sychowa B. (1962) Aphagia and adipsis in a dog with bilateral complete lesion of the amygdaloid complex. Acta Biol.Exp. 22: 43-50

Miodoński A.J. (1962) The nucleus accumbens in the brain of the dog. Acta Biol.Crac., Ser.Zool. 5: 109-116

Sychowa B. (1962) Degeneration after ablation of the ectosylvian gyrus in dog. Bull.Acad.Pol.Sci. s.Biol. 10: 17-20

Sychowa B. (1962) Medial geniculate body of the dog. J.Comp.Neurol. 118: 355-372 Abstrakt

1961

Kreiner J. (1961) Myeloarchitectonics of the central sulcus in the dog's brain. Bull.Acad.Pol.Sci. s.Biol. 9: 481-484

Kreiner J. (1961) The myeloarchitectonics of the frontal cortex of the dog. J.Comp.Neurol. 116: 117-134 Abstrakt

Sychowa B. (1961) The morphology and topography of the thalamic nuclei of the dog. Acta Biol.Exp. 21: 101-20

1960

Kreiner J. (1960) Myeloarchitectonics of the orbital gyrus of cerebral cortex in the dog. Bull.Acad.Pol.Sci. cl.6, v.8: 159-162

Kreiner J. (1960) Słownik etymologiczny łacińskich nazw i terminów używanych w biologii i medycynie. Ossolineum, Wrocław

Sych L. (1960) The external capsule of the dog's brain (myeloarchitectonics and topography). Acta Biol.Exp. 20: 91-101

Tenerowicz M. (1960) The morphology and topography of the claustrum of the dog. Acta Biol.Crac., Ser.Zool. 3: 105-113

1959

Horodyska M. (1959) Nawleczka szara i prążki podłużne w mózgu psa. Zesz.Nauk.UJ Prace Zool. 23: 31-42

1958

Kreiner J. (1958) The quantitative myelinization of brains and spinal cords of various size dogs. Acta Anatomica 33: 50-64

Kreiner J. (1958) Some remarks on Herter's thermopreferendum apparatus. Acta Biol.Exp. 18: 29-37

Kreiner J. (1958) Z zagadnień stosunku między strukturą a funkcją mózgu. Zesz.Probl.Kosmosu 9: 7-21

1957

Kreiner J. (1957) Studia nad cieżarem narządów wewnętrznych psa ze szczególnym uwzględnieniem narządów układu nerwowego. Zesz.Nauk. UJ 10: 35-54

Miodoński A. J. (1957) Ontogeneza zwoju nerwu VIII platanny Xenopus laevis Daud. Folia Biologica (Kraków) 5: 151-174.

1956

Kreiner J. (1956) Sklepienie komory III mózgowia platanny (Xenopus laevis Daud). Folia Biologica (Kraków) 4: 237-290.
 

1954

Kreiner J. (1954) Wpływ wilgotności względnej na preferendum termiczne myszy białej. Folia Biologica (Kraków) 2: 61-64.

Kreiner J. (1954) Woreczek śródchłonkowy (saccus endolymphaticus) platanny Xenopus laevis Daud. Folia Biologica (Kraków) 2: 271-286.

Kreiner J. (1954) Studia nad rozwojem konia w pierwszym roku życia II. Wzrost ośrodkowego układu nerwowego ze szczególnym uwzględnieniem ilościowej mielinizacji. Roczn.Nauk Roln. 68 (B4): 431-448

Kreiner J. (1954) Studia nad rozwojem konia w pierwszym roku życia I. Rozwój wagowy niektórych narządów. Roczn.Nauk Roln.68 (B4): 417-430

Publikacje prof. Kreinera z okresu przed założeniem Zakładu

Kreiner J. (1949) Myeloarchitectonics of the lateral olfactory tract and of the piriform cortex of the albino rat. J. Comp. Neurol. 91: 103-127 Abstrakt

Kreiner J. (1947) The olfactory bulb in man Bull. Acad. Pol. de Sciences: 1-20

Kreiner J. (1936) Commissura anterior der weissen Ratte. Zeitschr. f. Anat. 106: 666-670 Abstrakt

Kreiner J. (1933) Bulbus olfactorius der weissen Ratte. Zeitschr. f. Anat. 102: 232-245 Abstrakt