PROPONOWANE TEMATY PRAC LICENCJACKICH 

Oprócz proponowanych przez nas tematów jesteśmy też otwarci na propozycje studentów.

Istnieje też możliwość zrobienia licencjatu eksperymentalnego, realizowanego w ramach prowadzonych w Pracowni Neuropatologii Doświadczalnej badań.

Więcej informacji o tym, czym się zajmujemy i co z tego wynika można znaleźć w zakładkach BADANIA i PUBLIKACJE

Prof. dr hab. Krzysztof Janeczko
 

Prof. dr hab. Zuzanna Setkowicz

 
  

 

 

Doktoranci

mgr Natalia Janik-Olchawa - Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii  i Inżynierii Materiałowej”

mgr Wojciech Kosiek - Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

mgr inż. Karolina Płaneta - Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii  i Inżynierii Materiałowej”

mgr inż. Marzena Rugieł - Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska

 

Magistranci

Patrycja Bil: Wpływ diety Ketodenicznej na rozwój układu nerwowego. (promotor: prof. dr hab. Zuzanna Setkowicz - Janeczko)​

Anna Cichy: Wpływ diety ketogenicznej na zachowanie zwierząt. (promotor: prof. dr hab. Zuzanna Setkowicz - Janeczko)​

Szymon Kantor: Gazotransmitery w modelu epilepsji. (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Janeczko)​

Aleksandra Paszkiewicz: Zmiany dystrybucji neuronalnej syntazy tlenku azotu w modelu drgawek rozniecanych. (promotor: prof. dr hab. Zuzanna Setkowicz - Janeczko)​

Zuzanna Rauk: Zmiany powierzchni immunoreaktywnej na GFAP jako wyznaczniki zmian wywołanych przez drgawki rozniecane. (promotor: prof. dr hab. Zuzanna Setkowicz - Janeczko)​

Ewa Świder: Zmiana morfologii mikrogleju jako konsekwencja diety ketogenicznej. (promotor: prof. dr hab. Zuzanna Setkowicz - Janeczko)​