Dr Zbigniew Sołtys

Adres:

Gronostajowa 9
30-387 Kraków

pokój 1.41

tel: +4812 6645013

e-mail:
zbigniew.soltys@uj.edu.pl

Publikacje

Chrobak A.A., Siuda-Krzywicka K., Sołtys Z., Siwek G.P., Bohaterewicz B., Sobczak A., Ceglarek A., Tereszko A., Starowicz-Filip A., Fąfrowicz M., Marek T., Siwek M., Dudek D (2020) Relationship between neurological and cerebellar soft signs, and implicit motor learning in schizophrenia and bipolar disorder. Progr.Neuropsychopharm.Biol.Psychiatry. DOI: https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2020.110137

Kania A, Sambak P, Guguła A, Szlaga A, Sołtys Z, Błasiak T, Hess G, Rajfur Z, Błasiak A. (2020) Electrophysiology and distribution of oxytocin and vasopressin neurons in the hypothalamic paraventricular nucleus: a study in male and female rats. Brain Structure & Functions, 225:285-304. doi: 10.1007/s00429-019-01989-4 , Abstrakt

Solecki W.B., Wilczkowski M., Pradel K.,Karwowska K., Kiełbiński M., Drwięga G., Zajda K., Błasiak T., Sołtys Z., Rajfur Z., Szklarczyk K., Przewłocki R. (2020) Effects of brief inhibition of the ventral tegmental area dopamine neurons on the cocaine seeking during abstinence. Addiction Biology, 25(6):e12826.

Chrobak A.A., Rybakowski J.K., Abramowicz M., Perdziak M., Gryncewicz W., Tereszko A., Włodarczyk M., Dziuda S., Fafrowicz M., Czarnecki P., Sołtys Z., Siwek M., Ober K., Marek T., Dudek D. (2020) Vergence eye movements in bipolar disorder. Psychiatria Polska. 54:467-85

Gzieło K, Sołtys Z, Rajfur Z, Setkowicz Z.(2019). The Impact of the Ketogenic Diet on Glial Cells Morphology. A Quantitative Morphological Analysis. Neuroscience 413:239-251. Abstrakt

Tertil M., Skupio U., Barut J., Dubovyk V., Wawrzczak-Bargieła A., Sołtys Z., Gołda S., Kudła Ł., Wiktorowska Ł., Szklarczyk K., Korostyński M., Przewłocki R., Ślęzak M. (2018) Glucocorticoid receptor signaling in astrocytes is required for aversive memory formation. Translational Psychiatry 8:255 

Wang S., Reeves B., Sparkenbaugh E.M., Russell J., Sołtys Z., Zhang H., Faber J.E., Key N.S., Korchhofer D., Granger D.N., Mackman N., Pawliński R. (2016) Protective and detrimental effects of neuroectodermal cell–derived tissue factor in mouse models of stroke. JCI Insight 1(11):e86663

Kiełbiński M., Gzieło K., Sołtys Z. (2016) Roles for Astrocytes in Epilepsy: Insights from Malformations of Cortical Development. Neuropathol Appl Neurobiol, 42:593-606.  Abstrakt

Chrobak AA, Sołtys Z (2017) Bergmann Glia, Long-Term Depression, and Autism Spectrum Disorder. Molecular Neurobiology, 54:1156-1166

Sałat K, Witalis J, Zadrożna M, Sołtys Z, Nowak B, Filipek B, Więckowski K, Malawska B (2015) 3-[4-(3-Trifluoromethyl-phenyl)-piperazin-1-yl]-dihydrofuran-2-one and pregabalin attenuate tactile allodynia in the mouse model of chronic constriction injury. Toxicology Mechanisms and Methods, 25:514-523Abstrakt

Sołtys Z. (2012)  Morfologia komórek glejowych. w: Mika J. (red) Glej. XXIX Zimowa Szkoła Instytutu Farmakologii PAN, Kraków, 7-10 lutego 2012, str: 7-17.

Sołtys Z. (2011) Mózg kobiety i inne mózgi. Portal: Siła Wiedzy, 28 marca   

Sołtys Z. (2011) Mózg Einsteina i inne mózgi. Portal: Siła Wiedzy, 28 stycznia  

Romanowska-Pawliczek A., Głowacki M., Pawliczek P., Sołtys Z. (2011) A nowel 3D histogram equalization algorithm for stacks of confocal microscope images. in: Callaos N., Carrasquero J.V., Chu H.W., Ferrer J., Savoie M.J., Tremante A. (eds): Proceedings of the 4th International Multi-Conference on Engineering and Technological Innovation. July 19-22, Orlando, Florida, USA, Vol. II, pp. 50-55

Pawliczek P., Romanowska-Pawliczek A., Sołtys Z. (2010) Parallel Deconvolution of Large 3D Images Obtained by Confocal Laser Scanning Microscopy. Microsc. Res. Tech. 73: 187-194   Abstrakt

Kiełbiński M., Sołtys Z. (2009) S100B Protein, Astrocytes and Memory. Advances in Cell Biology 1: 1-11 (wersja anglojęzyczna artykułu z Postępów Biologii Komórki 35:3-13, 2008)   

Piechota M., Romanowska-Pawliczek A., Sołtys Z. (2007) Analiza fraktalna w badaniu morfologii komórek tkanki nerwowej: Metody i problemy. Episteme 5: 11-28  

Romanowska-Pawliczek A., Piechota M., Sołtys Z. (2007) Analiza fraktalna w badaniu morfologii komórek tkanki nerwowej: Zastosowania. Episteme 5: 29-40  

Ślęzak M., Pfrieger F.W., Sołtys Z. (2006) Synaptic plasticity, astrocytes, and morphological homeostasis. J. Physiol. (Paris). 99: 84-91   Abstrakt

Sołtys Z., Orzyłowska-Śliwinska O., Zaremba M., Orłowski D., Piechota M., Fiedorowicz A., Janeczko K., Oderfeld-Nowak B. (2005) Quantitative morphological study of microglial cells in the ischemic rat brain using principal component analysis. J. Neurosci. Methods 146: 50-60   Abstrakt

Galas J, Clarke JR, Soltys Z, Stoklosowa S. (2005) Effect of photoperiod on cultured granulosa cells of the bank vole, Clethrionomys glareolus. Comp Biochem Physiol A Mol Integr Physiol 140: 187-194   Abstrakt

Oderfeld-Nowak B., Orzyłowska-Śliwińska O., Sołtys Z., Zaremba M., Januszewski S., Janeczko K., Mossakowski M. (2003) Concomitant up-regulation of astroglial high and low affinity nerve growth factor receptors in the ca1 ippocampal area following global transient cerebral ischemia in rat. Neuroscience 120: 31-40   Abstrakt

Sołtys Z., Janeczko K., Orzyłowska-Śliwinska O., Zaremba M., Januszewski S., Oderfeld-Nowak B. (2003) Morphological transformations of cells immunopositive for GFAP, TrkA or p75 in the CA1 hippocampal area following transient global ischemia in the rat. A quantitative study. Brain Res. 987: 186-193   Abstrakt

Orłowski D., Sołtys Z., Janeczko K. (2003) Morphological development of microglia in the postnatal rat brain. A quantitative study. Int. J. Devel. Neurosci. 21: 445-450   Abstrakt

Orłowski D., Sołtys Z. (2002) Analiza fraktalna kształtu komórek. Postępy Biologii Komórki 29: 423-434   Abstrakt

Sołtys Z., Ziaja M., Pawliński R., Setkowicz Z., Janeczko K. (2001) Morphology of reactive microglia in the injured cerebral cortex. Fractal analysis and complementary quantitative methods. J. Neurosci. Res. 63: 90-97   Abstrakt

Pawliński R., Sołtys Z., Setkowicz Z., Kubala E., Janeczko K. (2000) Effects of intracrebral administration of IL-1beta on reactive behaviors of astrocytes and macrophages in the injured brain of newborn rats. Folia Histochem. Cytobiol. 38: 151-156   Abstrakt

Pawliński R., Setkowicz Z., Ziaja M., Sołtys Z., Janeczko K. (1999) Intralesional injection of interferon gamma affects reactive proliferation of astrocytes in the neonatal rat brain. A preliminary study of the age-dependent effects. Folia Histochem. Cytobiol. 37: 237-242   Abstrakt

Sołtys Z. (1999) Rozwój prenatalny a inteligencja. w: Szostek K. red. Agresja - Czas - Inteligencja. TAUJ, Kraków, str: 45-55 <

Janeczko K., Pawliński R., Setkowicz Z., Ziaja M., Sołtys Z., Ryszka A. (1997) Long term postnatal effect of prenatal irradiation on the astrocyte proliferative response to brain injury. Brain Res. 770: 237-241   Abstrakt

Miodoński A.J., Sołtys Z. (1990) Podstawy Neurobiologii. t.II: Percepcja. Kraków, Skrypt UJ (nr 629).

Sołtys Z. (1986) Materia organiczna we Wszechświecie a powstanie życia na Ziemi. Kosmos 36: 175-190

Sołtys Z. (1986) Synteza i ewolucja makromolekuł w symulowanych warunkach prebiotycznych. Kosmos 35: 387-402

Śmiałowska M., Bal A., Sołtys Z., Kałuża J. (1985) Monoamine distribution of the ventral surface of the rat medulla oblongata. J.Neural Transm. 63: 13-29   Abstrakt

Sołtys Z. (1979) Biologiczne i socjologiczne aspekty powstania i rozwoju cywilizacji ziemskiej a problem SETI. Postępy Astronautyki. 1(36), 55-71

 

Popularnonaukowe

Sołtys Z., Ciuńczyk T. (2009) Analiza obrazu i komórki tkanki nerwowej. Inżynierowie dla Biologii i Medycyny 5: 14-18

Sołtys Z., Ciuńczyk T. (2009) Falki i obróbka obrazu mikroskopowego. Inżynierowie dla Biologii i Medycyny 5: 19-22

Piechota M., Weber P., Sołtys Z. (2007) Astrocyty i energia dla mózgu. Wszechświat, 108: 37-40

Sołtys Z. (1999) Dwie strony mózgu.  Nowa Fantastyka 8: 72-74

Sołtys Z. (1998) Niebezpieczne białka. Nowa Fantastyka nr 1: 74-76

Sołtys Z. (1998) Klucz do długowieczności. Nowa Fantastyka 6: 74-76

Sołtys Z. (1997) Życie na Marsie. Nowa Fantastyka, nr 1: 72-73

Sołtys Z. (1997) Życie poza Marsem. Nowa Fantastyka, nr 9: 72-73

Dworak Z., Paprotny Z. & Sołtys Z. (1997) Milczenie Wszechświata. Wiedza Powszechna, Warszawa

Sołtys Z. (1995) Geny i nieśmiertelność. Nowa Fantastyka, nr 1: str. 72-73

Sołtys Z. (1994) Magia i fizjologia. Nowa Fantastyka nr 2: 68-69

Sołtys Z. & Dworak T.Z. (1994) Życie we Wszechświecie. Postępy Astronomii, nr 2: 52-60

Sołtys Z. (1992) Matematyka a leworęczni alergicy w okularach.  Nowa Fantastyka, nr 7: 72-73

Sołtys Z. (1992) Odmienne stany świadomosci. Nowa Fantastyka, nr 12: 72-73

Sołtys Z. (1991) Niezwykli rachmistrze. Nowa Fantastyka, nr 4: 70-71

Sołtys Z. (1991) Ludzie o czterech głowach. Nowa Fantastyka, nr 6: 63-64

Dworak Z., Rubcow W. &. Sołtys Z. (1989) Fizyka biosfery, supercywilizacje i milczenie Wszechświata. Aura nr 1: 6-7

Gruca P. & Sołtys Z. (1989) Mózg i system odpornościowy.  Wszechświat nr 11: 265-269

Dworak Z., Sołtys Z. &. Żbik M. (1989) Wszechświat i ewolucja.  LSW, Warszawa.

Sołtys Z. (1987) Ewolucjonizm: przed nową syntezą. Problemy nr 1: 9-14

Sołtys Z. (1985) Życie: cud, przypadek czy konieczność? Problemy nr 4: 54-55

Sołtys Z. (1985) Powstanie asymetrii materii żywej. Wszechświat 86:, 107-110

Sołtys Z. (1984) Powstanie życia: nowe teorie, nowe wątpliwosci. Problemy, nr 3: 13-19

Sołtys Z. (1982) Biologia szyszynki ssaków.  Wszechświat 83: 183-185

Konferencyjne

Tereszko A., Chrobak A., Sołtys Z., Siwek M., Dudek D. (2019) Multivariate association between bipolar spectrum, schizotypy and chronotype revealed with the use of cluster analysis. E-PP1026, 27th European Congress of Psychiatry Warsaw, Poland, 6-9 April 2019. European Psychiatry, Vol. 565, Suppl. 1.

Tereszko A., Chrobak A., Soltys Z., Siwek M.,  Dudek D. (2019) Implicit motor learning and neurological soft signs in schizophrenia and bipolar disorder - cluster analysis. 21st Annual ISBD Conference on Global Advances in Bipolar Disorder and Depression Sydney, Australia. March 20-23, 2019. Bipolar Disorders 21, Suplement 1:70

Krupa A., Chrobak A., Tereszko A., Soltys Z., Siwek M., Dudek D. (2019) The relationships between circadian preference, sleep-wake adaptability, affective temperament, bipolar and schizotypal features. 21st Annual ISBD Conference on Global Advances in Bipolar Disorder and Depression, Sydney, Australia. March 20-23, 2019. Bipolar Disorders 21, Suplement 1:143-144

Chrobak A,A,, Rybakowski J,K., Abramowicz M., Perdziak M., Gryncewicz W., Tereszko A., Włodarczyk M., Dziuda S., Fąfrowicz M., Czarnecki P., Sołtys Z., Siwek M., Ober J.K., Marek T., Dudek D. (2019) Multivariate analysis of vergence eye movements deficits in bipolar disorder. 21st Annual ISBD Conference on Global Advances in Bipolar Disorder and Depression, Sydney, Australia. March 20-23, 2019. Bipolar Disorders 21, Suplement 1:144-145

Tereszko A., Chrobak A., Siuda-Krzywicka K., Sołtys Z., Siwek M., Dudek D.(2019) Relationship between implicit motor learning and neurological soft signs in schizophrenia and bipolar disorder. Abstracts of the 31st ECNP Congress, 6 - 9 October 2018, Barcelona, Spain, P571. European Neuropsychopharmacology 29, Suppl. 1, S383-384

Chrobak A., Rybakowski J., Abramowicz M., Perdziak M., Tereszko A., Włodarczyk M., Dziuda S., Fąfrowicz M., Czarnecki P., Sołtys Z., Siwek M., Ober J., Marek T., Dudek D. (2019) Convergence eye movement deficits in bipolar disorder. Abstracts of the 31st ECNP Congress, 6 - 9 October 2018, Barcelona, Spain, P620, European Neuropsychopharmacology 29, Suppl. 1, S420-421

Krupa A., Chrobak A., Tereszko A., Sołtys Z., Siwek M., Dudek D. (2018) Association between chronotypes and bipolarity, schizotypy, seasonality, and affective temperament.Neuronus 2018, IBRO Neuroscience Forum, 20-22 April, Kraków.

Pajdzik M., Szklarczyk-Solana K., Pradel K., Karwoska K., Sołtys Z., Błasiak T., Rajfur Z., Solecki W. (2017) Dopamina a przyjemnosc – badania z uzyciem optogenetyki. Ogólnopolska Konferencja NeuroMania V., 27-28 maj 2017, Toruń

Jabłońska J., Sołtys Z. (2016) New method of Sholl analysis BIT16 - Bioinformatics in Toruń, 16-18 June, Toruń. p.34

Kita K., Ziaja M., Sołtys Z., Jasińska M., Pyza E. (2015) Circadian regulation of postsynaptic density protein (PSD-95) in CA1 region of mouse hippocampus. International Student Conference of Cell Biology. Cracow 22 - 23 May 2015.

Romanowska-Pawliczek A., Głowacki M., Pawliczek P., Sołtys Z. (2011) Innovative 3D histogram equalization algorithm as an automatic technique improving visual information quality in stacks of confocal microscope images. 16th International Conference on Luminescence & Optical Spectroscopy of Condensed Matter, University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA June 27 - July 1, 2011

Pawliczek P., Romanowska-Pawliczek A., Sołtys Z. (2009) Deconvolution of large 3D images obtained by confocal laser scanning microscope. II Konferencja Użytkowników Komputerów Dużej Mocy AKC Cyfronet AGH. Zakopane, Marzec 12-13, 2009. str. 28-30

Romanowska-Pawliczek A., Pawliczek P., Sołtys Z. (2007) Algorithm for tree-like structures generation.  Proceedings of International Conference on Computers in Medical Activity, Łódź, 19-21 września, 2007

Orzyłowska O., Sołtys Z., Janeczko K., Oderfeld-Nowak B. & Mossakowski M. (2001) Dissimilar time courses of postischemic apoptosis of neurons in dentate gyrus (DG) crest and in the CA1 layer is associated with differential patterns of glial reactivity in respective areas.  ESN Conference on Advances in molecular mechanisms of neurological disorders, 22-25 May 2001, Perugia, Italy, J.Neurochem. vol. 77, Suppl.1 P04-19

Sołtys Z., Janeczko K., Oderfeld-Nowak B., Orzyłowska-Śliwińska O., Zaremba M., Januszewski S. & Mossakowski M. (2000) Porównanie stopnia reakcji komórek glejowych w różnych rejonach hipokampa szczura po niedokrwieniu mózgu. V Konferencja Neurochemiczna "Molekularne Podstawy Patologii i Terapii Schorzeń Neurologicznych", Warszawa 14 grudnia 2000, C3

Sołtys Z., Janeczko K., Oderfeld-Nowak B., Orzyłowska-Śliwińska O., Zaremba M., Januszewski S. & Mossakowski M. (2000) Ilościowa morfologia komórek glejowych o wzmożonej ekspresji receptorów NGF w polu CA1 hipokampa szczura po niedokrwieniu mózgu.  V Konferencja Neurochemiczna "Molekularne Podstawy Patologii i Terapii Schorzeń Neurologicznych", Warszawa 14 grudnia 2000, C4

Orłowski D., Ziaja M., Sołtys Z. & Janeczko K. (2000) Zmiany morfologii mikrogleju w rozwijającym się mózgu szczura. V Konferencja Neurochemiczna "Molekularne Podstawy Patologii i Terapii Schorzeń Neurologicznych", Warszawa 14 grudnia 2000, E3

Pawliński R., Sołtys Z., Setkowicz Z., Kubala E. & Janeczko K. (2000) Effects of IL-1beta on astrocytes and macrophages in the rat brain injured at different developmental stages. IV European Meeting on Glial Cell Function in Health and Disease. Barcelona 24-27th May, 2000.

Małodzińska K., Pawliński R., Ziaja M., Setkowicz Z., Sołtys Z. & Janeczko K. (1999) Intracerebral injection of interleukin-1beta affects the macrophage recruitment and proliferation in the injured rat brain of 6-day-old rat. 7th Conf.Cell Biol. 9-11 Sept, 1999, Krakow. Folia Histochem.Cytobiol 37. S1 p. 11

Pawliński R., Setkowicz Z., Sołtys Z., Ziaja M. & Janeczko K. (1999) Interleukin­1beta enhances astrocyte proliferation both in neonatal and adult rats. 7th Conf.Cell Biol. 9-11 Sept, 1999, Krakow. Folia Histochem.Cytobiol 37. S1 p. 12

Setkowicz Z., Pawliński R., Sołtys Z., Ziaja M. & Janeczko K. (1999) Patterns of the postnatal astrogliogenesis in the rat hippocampal formation. A developmental study. 7th Conf.Cell Biol. 9-11 Sept, 1999, Krakow. Folia Histochem.Cytobiol 37. S1 p. 14

Setkowicz Z., Pawliński R., Sołtys Z., Ziaja M. & Janeczko K. (1999) Prenatal gamma-irradiation disrupt the astrogliogenesis in the developing rat hippocampal formation. 7th Conf.Cell Biol. 9-11 Sept, 1999, Krakow. Folia Histochem.Cytobiol 37. S1 p. 14

Sołtys Z., Ziaja M., Pawliński R., Setkowicz Z. & Janeczko K. (1999) The morphology of reactive microglia. A fractal analysis. 7th Conf.Cell Biol. 9-11 Sept, 1999, Krakow. Folia Histochem.Cytobiol 37. S1 p. 15

Ziaja M., Setkowicz Z., Pawliński R., Sołtys Z. & Janeczko K. (1999) Changes in proliferative activity of microglial cells during development. 7th Conf.Cell Biol. 9-11 Sept, 1999, Krakow. Folia Histochem.Cytobiol 37. S1 p. 19

Ziaja M., Setkowicz Z., Pawliński R., Sołtys Z. & Janeczko K. (1999) Developmental changes in proliferative activity of microglial cells following injury of the rat cerebral hemisphere. 7th Conf.Cell Biol. 9-11 Sept, 1999, Krakow. Folia Histochem.Cytobiol 37. S1 p. 19

Janeczko K., Pawliński R., Ryszka A., Setkowicz Z., Sołtys Z. & Ziaja M. (1996) Long-term effects of prenatal and early postnatal irradiation on the astrocyte reactivity to postnatal brain injury in the rat. Second Eur.Meet. on Glial Cell Function in health and disease, Arcachon, France, 21-25 April 1996, A66

Janeczko K., Ziaja M., Sołtys Z., Pawliński R., Setkowicz Z. & Ryszka A. (1996) Prenatal gamma irradiation elevates the astrocyte proliferation following postnatal injury in the rat brain. 6th Conf.Cell Biol. 12-14 Sept.,Lublin, Folia Histochem. Cytobiol. 34, suppl.2, s 66

Janeczko K., Ziaja M., Sołtys Z., Pawliński R., Setkowicz Z. & Ryszka A. (1996) Long-term postnatal effect of prenatal irradiation on the injury-induced astrocyte proliferation in the rat brain. Soc. Neurosci. Ann.Meeting, Washington, Nov. 16-21, 1996, Soc.Neurosci.Abstr.128.4.

Bajkowska M., Szpila K., Janeczko K., Sołtys Z. & Ryszka A. (1995) Zmiany w rozmieszczeniu komórek glejowych w półkuli mózgu szczura po prenatalnych podaniach MAMac. IV Międzynarodowe Sympozjum pt: „Molekularne i fizjologiczne aspekty regulacji ustrojowej", Kraków, 6-7 czerwiec 1996, str: 19-21

Ryszka A. & Sołtys Z. (1994) Zmiany grubości wybranych struktur układu limbicznego po podaniu MAMac ciężarnym samicom szczurów. w: Lach H. (red): Materiały III Sympozjum "Molekularne i Fizjologiczne Aspekty Regulacji Ustrojowej", Kraków, 7-8 czerwca 1994. Wyd.Naukowe WSP, str. 225-226

Ryszka A. & Sołtys Z. (1993) Zmiany w archi i periarchicortex szczurow traktowanych octanem metylazoksymetanolu (MAMac). w: Lach H. red. Materiały II Sympozjum: Molekularne i fizjologiczne aspekty regulacji ustrojowej, Kraków, 3 4, VI, 1993, Wyd.Nauk. WSP, str. 159 160.